Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr LVII/403/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 - 2017 na pokrycie kosztów usług dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizac 28-Sie-2014 Odsłon: 569
Uchwała Nr LVII/402/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 28-Sie-2014 Odsłon: 564
Uchwała nr LVII/401/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 28-Sie-2014 Odsłon: 553
Uchwała nr LVII/400/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą \"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej 28-Sie-2014 Odsłon: 521
Uchwała nr LVII/399/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiat 28-Sie-2014 Odsłon: 498
Uchwała nr LVII/398/21014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 515
Uchwała Nr LVII/397/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Krempna nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 506
Uchwała Nr LVII/396/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 474
Uchwała Nr LVII/395/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 507
Uchwała Nr LVII/394/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 28-Sie-2014 Odsłon: 551