Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLIV/303/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 29-Sie-2013 Odsłon: 611
Uchwała Nr XLIV/302/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 29-Sie-2013 Odsłon: 579
Uchwała Nr XLIV/301/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2013 Odsłon: 504
Uchwała Nr XLIV/300/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego na lata 2013-2015 29-Sie-2013 Odsłon: 642
Uchwała Nr XLIV/299/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośc 29-Sie-2013 Odsłon: 589
Uchwała Nr XLIV/298/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Jasielskim 29-Sie-2013 Odsłon: 495
Uchwała Nr XLIV/297/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 29-Sie-2013 Odsłon: 788
Uchwała Nr XLIV/296/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Powiatu odnoście podjęcia decyzji o budowie ronda w Osobnicy 29-Sie-2013 Odsłon: 555