Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLII/293/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Jasło nieruchomości położonej w miejscowości Gorajowice, gmina Jasło 10-Lip-2013 Odsłon: 568
Uchwała nr XLII/292/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Kołaczyce nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka 10-Lip-2013 Odsłon: 523
Uchwała Nr XLII/291/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 487
Uchwała Nr XLII/290/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w prawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 521
Uchwała Nr XLII/289/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w prawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń będących w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 542
Uchwała Nr XLII/288/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych znajdujących się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 622
Uchwała Nr XLII/287/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. \"Jasielska strefa usług publicznych\" 10-Lip-2013 Odsłon: 536
Uchwała Nr XLII/286/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. \"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielski\" 10-Lip-2013 Odsłon: 574
Uchwała Nr XLII/285/2013 Rady Powiatu w jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014-2017 dla projektu 10-Lip-2013 Odsłon: 497
Uchwała Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-p 10-Lip-2013 Odsłon: 564