Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr LIV/359/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości w drodze darowizny. 10-Lis-2010 Odsłon: 473
Uchwała Nr LIV/358/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 10-Lis-2010 Odsłon: 496
Uchwała Nr LIV/357/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/334/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim 10-Lis-2010 Odsłon: 474
Uchwała Nr LIV/356/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiących drogi położone w Jaśle. 10-Lis-2010 Odsłon: 537
Uchwała Nr LIV/355/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiących drogi położone w Jaśle. 10-Lis-2010 Odsłon: 490
Uchwała Nr LIV/354/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 08 - Centrum. 10-Lis-2010 Odsłon: 462
Uchwała Nr LIV/353/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicz 10-Lis-2010 Odsłon: 473
Uchwała Nr LIV/352/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 10-Lis-2010 Odsłon: 460
Uchwała Nr LIV/351/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia ustanowienia oraz zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych. 10-Lis-2010 Odsłon: 598
Uchwała Nr LIV/350/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nadania imienia Parkowi Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. 10-Lis-2010 Odsłon: 468