Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXVIII/186/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy Kołaczyce na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod drogę 19-Gru-2008 Odsłon: 260
Uchwała Nr XXVIII/185/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sławęcinie, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 19-Gru-2008 Odsłon: 251
Uchwała Nr XXVIII/184/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2009r. 19-Gru-2008 Odsłon: 292
Uchwała Nr XXVII/183/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany nazwy Zepołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Września w Jaśle 19-Gru-2008 Odsłon: 283
Uchwała Nr XXVIII/182/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015 19-Gru-2008 Odsłon: 262
Uchwała Nr XXVIII/181/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/126/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 19-Gru-2008 Odsłon: 266
Uchwała Nr XXVIII/180/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2008 19-Gru-2008 Odsłon: 236
Uchwała Nr XXVIII/179/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2008 roku 19-Gru-2008 Odsłon: 244
Uchwała Nr XXVIII/178/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok 19-Gru-2008 Odsłon: 302
Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok 19-Gru-2008 Odsłon: 292