Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XIII/83/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/76/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 października 2007r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gmin: 30-Paź-2007 Odsłon: 297
Uchwała Nr XIII/82/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Jasielskiego, do wspólnej realizacji projektu pn. Jasielskie Centrum Informacji, Doradztwa, Edukacji i Aktywizacji 30-Paź-2007 Odsłon: 302
Uchwała Nr XIII/81/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Zakładu Obsługi Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Jaśle 30-Paź-2007 Odsłon: 321
Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania Starosty Jasielskiego. 30-Paź-2007 Odsłon: 323
Uchwała Nr XIII/79/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie realizacji zabezpieczenia środków finansowych 30-Paź-2007 Odsłon: 287
Uchwała Nr XIII/78/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok. 30-Paź-2007 Odsłon: 327
Uchwała Nr XIII/77/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/66/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zawarcia z Gminą Miasto Jasło porozumienia 30-Paź-2007 Odsłon: 301