Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora. 02-Lip-2007 Odsłon: 543
Uchwała Nr IX/64/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/06 z dn. 15 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 02-Lip-2007 Odsłon: 588
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania 02-Lip-2007 Odsłon: 484
Uchwała Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc 02-Lip-2007 Odsłon: 512
Uchwała Nr IX/61/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Żmigrodzie. 02-Lip-2007 Odsłon: 568
Uchwała Nr IX/60/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle i akceptacji wartości jednego punktu 02-Lip-2007 Odsłon: 627
Uchwała Nr IX/59/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli 02-Lip-2007 Odsłon: 469
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2007 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 02-Lip-2007 Odsłon: 538
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007rok. 02-Lip-2007 Odsłon: 522
Uchwała Nr IX/56/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego na realizacje zadania \"Rozbudowa budynku DPS w Foluszu - pawilon 1,2,7,8\" 02-Lip-2007 Odsłon: 492