Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLII/275/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia Programu Zdrowotnego pn.: \"Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do pielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych\" 02-Cze-2006 Odsłon: 561
Uchwała Nr XLII/274/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 02-Cze-2006 Odsłon: 530
Uchwała Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 02-Cze-2006 Odsłon: 529
Uchwała Nr XLII/272/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle 02-Cze-2006 Odsłon: 552
Uchwała Nr XLII/271/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie szczególowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 02-Cze-2006 Odsłon: 498
Uchwała Nr XLII/270/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za I półrocze roku budżetowego 02-Cze-2006 Odsłon: 518
Uchwała Nr XLII/269/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za I półrocze roku budżetowego 02-Cze-2006 Odsłon: 481
Uchwała Nr XLII/268/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2006 rok 02-Cze-2006 Odsłon: 581