Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLI/265/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/204/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości stypendiów 27-Kwi-2006 Odsłon: 487
Uchwała Nr XLI/264/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości punktowych 27-Kwi-2006 Odsłon: 499
Uchwała Nr XLI/263/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu w Jaśle w 2006 r. pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 27-Kwi-2006 Odsłon: 468
Uchwała Nr XLI/262/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2006 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 27-Kwi-2006 Odsłon: 558
Uchwała Nr XLI/261/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2006 rok 27-Kwi-2006 Odsłon: 564
Uchwała Nr XLI/260/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury i zakup sprzętu dla Ratownictwa Medycznego 27-Kwi-2006 Odsłon: 480
Uchwała Nr XLI/259/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2005 rok 27-Kwi-2006 Odsłon: 498