Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXVI/245/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2006 rok. 14-Gru-2005 Odsłon: 554
Uchwała Nr XXXVI/244/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu na działania 14-Gru-2005 Odsłon: 568
Uchwała Nr XXXVI/243/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli 14-Gru-2005 Odsłon: 565
Uchwała Nr XXXVI/242/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2006 rok 14-Gru-2005 Odsłon: 566
Uchwała Nr XXXVI/241/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do 14-Gru-2005 Odsłon: 533
Uchwała Nr XXXVI/240/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 14-Gru-2005 Odsłon: 536
Uchwała Nr XXXVI/239/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle Nr XXVI/168/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 14-Gru-2005 Odsłon: 549
Uchwała Nr XXXVI/238/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Zarząd Powiatu Jasielskiego z Burmistrzem Miasta Jasła dotyczącego przekazania 14-Gru-2005 Odsłon: 618
Uchwała Nr XXXVI/237/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2005 roku 14-Gru-2005 Odsłon: 590
Uchwała Nr XXXVI/236/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2005 rok 14-Gru-2005 Odsłon: 612