Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIII/226/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora. 30-Sie-2005 Odsłon: 515
Uchwała Nr XXXIII/225/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy Jasło na rzecz Powiatu Jasielskiego nieruchomości przeznaczonej pod drogę powiatową. 30-Sie-2005 Odsłon: 599
Uchwała Nr XXXIII/224/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, oznaczonej jako działka ewid. nr 30-Sie-2005 Odsłon: 460
Uchwała Nr XXXIII/223/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, oznaczonej jako działka ewid. nr 30-Sie-2005 Odsłon: 593
Uchwała Nr XXXIII/222/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. 30-Sie-2005 Odsłon: 751
Uchwała Nr XXXIII/221/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2005 rok 30-Sie-2005 Odsłon: 566
Uchwała Nr XXXIII/220/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie projektu pod nazwą \"Poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego i drogowego 30-Sie-2005 Odsłon: 737