Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXI/216/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie opinii do projektu Programu Restrukturyzacji Szpitala Specjalistcyznego w Jaśle 27-Cze-2005 Odsłon: 551
Uchwała Nr XXXI/215/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 1 w Jaśle 27-Cze-2005 Odsłon: 567
Uchwała Nr XXXI/214/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Ogrodniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Trzcinicy 27-Cze-2005 Odsłon: 558
Uchwała Nr XXXI/213/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle 27-Cze-2005 Odsłon: 616
Uchwała Nr XXXI/212/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego i Policealnego Studium Zawodowego Zaocznego wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 27-Cze-2005 Odsłon: 593
Uchwała Nr XXXI/211/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim dotyczącego wspólnej realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój edukacyjny uczniów 27-Cze-2005 Odsłon: 484
Uchwała Nr XXXI/210/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim dotyczącego wspólnej realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój edukacyjny 27-Cze-2005 Odsłon: 535
Uchwała Nr XXXI/209/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle Nr XXVI/168/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 27-Cze-2005 Odsłon: 497
Uchwała Nr XXXI/208/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2005 rok 27-Cze-2005 Odsłon: 628
Uchwała Nr XXXI/207/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia Programu Zdrowotnego pn.: „Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do pielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych” 27-Cze-2005 Odsłon: 526