Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXX/206/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Annę Racławską na Starostę Jasielskiego 02-Cze-2005 Odsłon: 600
Uchwała Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski 02-Cze-2005 Odsłon: 710
Uchwała Nr XXX/204/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości stypendiów sportowych ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego dla sportowców-amatorów będących członkami 02-Cze-2005 Odsłon: 561
Uchwała Nr XXX/203/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle niebędących nauczycielami i akceptacji 02-Cze-2005 Odsłon: 552
Uchwała Nr XXX/202/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Bursy Międzyszkolnej w Jaśle niebędących nauczycielami i akceptacji wartości 02-Cze-2005 Odsłon: 552
Uchwała Nr XXX/201/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle niebędących nauczycielami i akceptacji 02-Cze-2005 Odsłon: 656
Uchwała Nr XXX/200/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle niebędących nauczycielami 02-Cze-2005 Odsłon: 611
Uchwała Nr XXX/199/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle niebędących nauczycielami 02-Cze-2005 Odsłon: 605
Uchwała Nr XXX/198/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle niebędących nauczycielami i akceptacji wartości 02-Cze-2005 Odsłon: 530
Uchwała Nr XXX/197/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie niebędących nauczycielami i akceptacji wartości jednego 02-Cze-2005 Odsłon: 514