Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIII/255/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala 22-Gru-2016 Odsłon: 532
Uchwała Nr XXXIII/254/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Janusza Przetacznika do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle przez Uchwałę Nr 22-Gru-2016 Odsłon: 558
Uchwała Nr XXXIII/253/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 22-Gru-2016 Odsłon: 588
Uchwała Nr XXXIII/252/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 22-Gru-2016 Odsłon: 568
Uchwała Nr XXXIII/251/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 22-Gru-2016 Odsłon: 546
Uchwała Nr XXXIII/250/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2017 rok 22-Gru-2016 Odsłon: 547
Uchwała Nr XXXIII/249/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 22-Gru-2016 Odsłon: 477
Uchwała Nr XXXIII/248/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\". 22-Gru-2016 Odsłon: 482
Uchwała Nr XXXIII/247/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 22-Gru-2016 Odsłon: 473
Uchwała Nr XXXIII/246/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 22-Gru-2016 Odsłon: 582