Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLI/298/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową na pokrycie wkładu własnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w projekcie pn. "Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zd 29-Sie-2017 Odsłon: 616
Uchwała Nr XLI/297/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Pow 29-Sie-2017 Odsłon: 553
Uchwała Nr XLI/296/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na bu 29-Sie-2017 Odsłon: 523
Uchwała Nr XLI/295/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 29-Sie-2017 Odsłon: 545
Uchwała Nr XLI/294/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 29-Sie-2017 Odsłon: 583
Uchwała Nr XLI/293/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 29-Sie-2017 Odsłon: 526
Uchwała Nr XLI/292/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 476