Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło - ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło - ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło - ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło - ul. Szopena kategorii dróg powiatowych 29-Sie-2019 Odsłon: 171
Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego 29-Sie-2019 Odsłon: 255
Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin 29-Sie-2019 Odsłon: 169
Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 29-Sie-2019 Odsłon: 184
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 29-Sie-2019 Odsłon: 178
Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 29-Sie-2019 Odsłon: 248
Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 29-Sie-2019 Odsłon: 183
Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 29-Sie-2019 Odsłon: 178