Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 04-Cze-2020 Odsłon: 176
Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 roku 04-Cze-2020 Odsłon: 188
Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób 04-Cze-2020 Odsłon: 171
Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle 04-Cze-2020 Odsłon: 190
Uchwała Nr XXV/194/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2021 rok zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powia 04-Cze-2020 Odsłon: 208
Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego 04-Cze-2020 Odsłon: 159
Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Jaśle 04-Cze-2020 Odsłon: 166
Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle 04-Cze-2020 Odsłon: 152
Uchwała Nr XXV/190/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jaśle 04-Cze-2020 Odsłon: 172
Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i 04-Cze-2020 Odsłon: 157