Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIV/249/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu 07-Gru-2020 Odsłon: 65
Uchwała Nr XXXIV/248/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w 07-Gru-2020 Odsłon: 74
Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ci 07-Gru-2020 Odsłon: 69
Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu d 07-Gru-2020 Odsłon: 68
Uchwała Nr XXXIV/245/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w pow 07-Gru-2020 Odsłon: 91
Uchwała Nr XXXIV/244/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŹ i transmisji alarmów, konserwacją k 07-Gru-2020 Odsłon: 103
Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 07-Gru-2020 Odsłon: 69
Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokośc 07-Gru-2020 Odsłon: 83
Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 07-Gru-2020 Odsłon: 64
Uchwała Nr XXXIV/240/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 07-Gru-2020 Odsłon: 63