Uchwała Nr XXXVI/264/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2021-2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaś Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 100
Uchwała Nr XXXVI/266/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 100
Uchwała Nr XXXIX/276/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 100
Uchwała Nr XXXIV/252/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 99
Uchwała Nr XXXVI/265/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 99
Uchwała Nr XXXIX/277/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 99
Uchwała Nr XXXVII/273/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 97
Uchwała Nr XXXVII/272/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 96
Uchwała Nr XXXVI/262/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 95
Uchwała Nr XL/283/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 95
Uchwała Nr XXXIV/248/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 94
Uchwała Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 94
Uchwała Nr XXXIV/250/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 - 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bież Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 93
Uchwała Nr XXXVI/263/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 93
Uchwała Nr XXXVI/269/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu reh Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 93
Uchwała Nr XXXIV/238/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 91
Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu d Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 88
Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 85
Uchwała Nr XXXIV/239/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 84
Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ci Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 84
Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 83
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 83
Uchwała Nr XXXIV/249/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 82
Uchwała Nr XXXIV/240/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 81
Uchwała Nr XL/278/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 75
Uchwała Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 74
Uchwała Nr XL/282/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 72
Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2021 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 66
Uchwała Nr XL/280/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 62