W dniu 6 marca br. odbyła się XXIII Nadzwyczajna Sesji Rady Powiatu. Radni dyskutowali na temat przyjęcia stanowiska w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarności – Centralny Port komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej” oraz przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”.

Radni wyrazili poparcie dla działań Rządu Rzeczpospolitej Polskiej związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji pn. „Port Solidarności – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”. W  stanowisku Rady Powiatu zapisano, że budowa CPK, a w szczególności realizacja związanych z nim inwestycji infrastrukturalnych, przyczyni się do rozwoju Powiatu Jasielskiego przez jego lepsze połączenie komunikacyjne z administracyjnym, gospodarczym i komunikacyjnym centrum Polski.

W dokumentach projektowych przewiduje się m.in. przebudowę linii kolejowej Nr 106 Rzeszów - Jasło po nowej trasie. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w poz. 108 znalazła się nowa linia kolejowa NR 166 Dębica – Jasło. Starosta Jasielski Adam Pawluś przypomniał, że koncepcja przebiegu tej linii kolejowej została opracowana przez Zarząd Powiatu w Jaśle  w poprzedniej kadencji. To jest 40 km, pięć przepraw mostowych, osiągane prędkości dla pociągów pospiesznych – 160 km/h, dla towarowych 120 km/h, z wyjątkiem odcinków w mieście Jasło – 40 km/h. Przykładowy czas przejazdu pociągu pośpiesznego na trasie Jasło – Tarnów  to 33 minuty, do Krakowa 1 godzina 15 minut, a do Rzeszowa – 40 minut. – powiedział Starosta. Linia ta umożliwi również przejazd pociągów towarowych o dużej nośności.

Radni podjęli także decyzję o przystąpieniu do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji” w ramach programu ERASMUS+ na lata 2014-2020. Realizacja projektu, na który zabezpieczono w budżecie kwotę 203 097, 00 zł, nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Celem projektu jest stworzenie do września 2023 roku warunków do pilotażowego wdrożenia metody nauczania TELLaSTORY opartej na „storytellingu” czyli budowaniu historii, aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.

P1200425
P1200425
P1200442
P1200442
P1200452
P1200452
P1200476
P1200476