koronawirusFot. www.pixabay.com

Rząd skutecznie i szybko podjął działania zapobiegawcze związane z wprowadzeniem najpierw stanu zagrożenia, a później stanu epidemii. Już w marcu wprowadzono pierwszą tarczę antykryzysową, która wspomogła przedsiębiorców i ochroniła miejsca pracy.

Powiat Jasielski przystąpił niezwłocznie do wdrażania przepisów tarczy antykryzysowej.

Od razu po uchwaleniu pierwszej tarczy antykryzysowej, już 2 kwietnia, Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle rozpoczął przyjmowanie i realizowanie wniosków o przyznanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w kwocie do 5 tys. zł – z możliwością umorzenia. Z około 3 300 wniosków, które zostały złożone przez przedsiębiorców, zrealizowano już 2 500 wniosków, na kwotę ok. 12,5 mln zł.

17 kwietnia, dyrektor PUP ogłosił nabory na pozostałe trzy formy wsparcia, tj. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek ZUS dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego. Do dnia dzisiejszego złożono ok. 450 wniosków, obejmujących blisko 2 tys. pracowników, na kwotę ponad 8 mln, które są realizowane na bieżąco.

Do tej pory na powyższe formy wsparcia rozdysponowano kwotę blisko 21 mln zł. Przy czym wysokość przyznanych środków dla Powiatu Jasielskiego wynosi 40 mln zł, z zapewnieniem możliwości zwiększenia tej kwoty w razie potrzeby.

Wnioski są przyjmowane w formie elektronicznej i papierowej do skrzyń umieszczonych w budynku starostwa.

Samorządy stosują również inne formy wsparcia dla przedsiębiorców.

Powiat Jasielski zawiesił pobieranie czynszu dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w budynkach powiatu, z uwagi na niemożność jej prowadzenia. Inne samorządy dokonały obniżenia stawek czynszu i zawiesiły ich pobieranie.

Ostatnia nowelizacja tarczy – 3.0 – zakłada podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1 200 zł oraz przyznanie zasiłku solidarnościowego w wysokości 1 300 zł, przez trzy miesiące, dla osób, które straciły pracę z powodu Covid-19.

Tarcza 3.0 umożliwi wsparcie publicznego transportu zbiorowego poprzez podniesienie do 3 zł maksymalnej dopłaty do 1 wozokilometra. Zarząd Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego zamierza objąć tym wsparciem nie tylko samorządowych przewoźników, ale również przewoźników komercyjnych, funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego.

Pomocą rządu objęte zostały również Koła Gospodyń Wiejskich. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa będzie wspierać działalność Kół, wypłacając im dotację w wysokości do 5 tys. zł.

Mamy nadzieję, że te wszystkie działania ograniczą wzrost stopy bezrobocia w Powiecie Jasielskim. W marcu jedna z firm zgłosiła zamiar zwolnień grupowych, ale po ogłoszeniu tarczy się z niego wycofała.

Na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy wzrostu bezrobocia.

Samorządy Powiatu Jasielskiego realizują szereg inwestycji publicznych, co również ma wpływ na zachowanie miejsc pracy.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie negatywnych skutków epidemii koronawirusa na gospodarkę.