SESJA

Podczas ostatniej XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle podjęto Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Powodem było zabezpieczenie 170 000 zł na zakup nowoczesnego aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2.

Do Pracowni Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle miał trafić aparat umożliwiający szybką diagnostykę w kierunku COVID-19. Obecnie, zlecając badanie zewnętrznemu laboratorium, czas oczekiwania na wynik wynosi przynajmniej 48 godzin. Dzięki aparatowi mógłby się skrócić do zaledwie 3 godzin od chwili pobrania materiału. Szybka diagnostyka ma ogromne znaczenie, ponieważ ułatwia podejmowanie decyzji o hospitalizacji, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej taki zakup powinien być zrealizowany jak najszybciej. Niestety działanie radnego Janusza Przetacznika, który wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zbadanie w trybie nadzoru ważności podjętych uchwał, zablokowało planowany zakup.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zgodnego z prawem działania jasielskiego samorządu powiatowego zwracam się z prośbą, aby przy badaniu w trybie nadzoru ważności podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle, w dniu 6 listopada 2020 r. zwrócić uwagę na naruszenie prawa polegające na uchybieniach formalnych związanych ze zwołaniem jak również zmianą porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle”.

Za przyjęciem przedmiotowej uchwały (na 20 radnych uczestniczących w  sesji) głosowało 19 radnych, przy jednym głosie przeciwnym.

Na żądanie Wojewody Podkarpackiego Samorząd Powiatu przesłał  do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie kopie wszystkich dokumentów dotyczących XXXIII Nadzwyczajnej Rady Powiatu w Jaśle, zwracając się jednocześnie do Pani Wojewody z prośbą o szybkie rozstrzygniecie nadzorcze, ponieważ do czasu tego rozstrzygnięcia  Powiat nie może przekazać Szpitalowi Specjalistycznemu  w Jaśle środków finansowych w kwocie 170.000,00 zł. na potrzebny zakup aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2.