Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" realizuje projekt "Szlak Kultury Wołoskiej", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska  - Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest na obszarze pogranicza polsko - słowackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie, Kraj Żyliński, Kraj Preszowski) w partnerstwie 10 instytucji. Szlak ma prezentować dorobek kultury Wołochów - tradycję i obyczaje  wypasu, budownictwo, rzemiosło, szlak migracyjny.

Celem projektu jest stworzenie nowej oferty produktowej pogranicza polsko - słowackiego, prezentującej w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z "Ojców Europy", depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, których wędrówki miały bardzo duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz kultury Karpat.

W ramach projektu Stowarzyszenie "Pro Carpathia" organizuje konkurs na inicjatywy oddolne związane z tematem projektu "Szlak Kultury Wołoskiej", w szczególności lokalnej imprezy lub wydarzenia nawiązującego do idei dziedzictwa kultury wołoskiej. Zgłoszone inicjatywy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Najciekawsze inicjatywy zostaną sfinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", w ramach projektu SZlak Kultury Wołoskiej finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska  - Słowacja 2014-202.

Termin nadsyłania fiszek zgłoszeniowych to 20 lipca 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 10 dni od zakończenia naboru. Nagrodzone inicjatywy mogą być realizowane do 10 października 2018 r.

Więcej informacji o konkursie oraz Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej www.procarpathia.pl

plakat a3 www