Pani Barbarze Bartuś

Poseł na Sejm RP

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem