KLEPSYDRA ANI Ł K

Zapraszamy osoby tworzące pieczę zastępczą, organizacje pozarządowe, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Programu i przedstawienie swoich opinii, uwag i propozycji, które należy kierować na adres PCPR w Jaśle, ul.  Rynek 18, 38-200 Jasło, w terminie do dnia 10 marca 2021 r.

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2021 – 2023 - PDF

kondolencje

Rodzinie i Najbliższym

Ś. P.

Anny Łęczyckiej - Kras

Nauczycielki II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle