10 listopada 2017 roku w Zespole Szkół SASR w Trzcinicy miały miejsce uroczystości poświęcone 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, połączone ze ślubowanie uczniów klas mundurowych. Jak co roku, obchody te miały podniosły i patriotyczny charakter.

Po mszy świętej, którą odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Turoń oraz ksiądz Przemysław Zapór, pododdziały w towarzystwie zaproszonych gości, przemaszerowały do szkoły. Tu ,na korcie odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas pierwszych i ich starszych kolegów ze Szkolnej Kompanii Honorowej.

Następnie dyrektor Zespołu Szkół pan Ludomir Mastej odebrał meldunek od dowódcy uroczystości st. sierżanta Michała Czarneckiego i wraz z nim dokonał przeglądu pododdziałów. Przy wtórze werbli wciągnięto flagę na maszt, a następnie odśpiewano hymn narodowy. W krótkim przemówieniu dyrektor przypomniał ważność słów „Bóg, honor, ojczyzna” oraz powitał serdecznie zaproszonych gości a szczególnie rodziców, którzy licznie przybyli na ślubowanie swoich pociech. Wśród gości znaleźli się: kapelan Straży Pożarnej płk oo. Tadeusz Wawryszko, przedstawiciel pani senator RP Alicji Zając , Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, dowódca 21 Batalionu Dowodzenia Strzelców Podhalańskich ppłk Zbigniew Cabała, przedstawiciel WKU Jasło ppłk Jarosław Ziara, z-ca komendanta Policji Powiatowej w Jaśle mł. inspektor Mirosław Kawa, z-ca komendanta Powiatowego PSP w Jaśle bryg. Bogdan Zięba, mł. chor. SW Tomasz Socha, prezes OSP w Skołyszynie Stanisław Święch, Sekretarz Powiatu Jasielskiego Jadwiga Gunia, Sekretarz Gminy Jasło Małgorzata Dubiel, radni Powiatu Jasielskiego: Stanisław Mlicki, Jan Muzyka, Mateusz Lechwar, radny Gminy Jasło Stanisław Marszałek, Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego Józef Biernacki oraz sołtys wsi Trzcinica Jerzy Żurowski. „Ślubuję przestrzegać i strzec zasad i wartości chrześcijańskich, szanować poglądy innych, kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne, być wzorem ucznia Rzeczpospolitej Polskiej”.- .takie poważne słowa zabrzmiały podczas uroczystego ślubowania kadetów. Młodzież zobowiązała się także sumiennie wypełniać obowiązki ucznia i przestrzegać dyscypliny i regulaminu szkoły. Po ceremonii ksiądz płk oo. Tadeusz Wawryszko udzielił ślubującym Bożego błogosławieństwa. Niejeden rodzić ocierał łzę patrząc z dumą na swoje dziecko w mundurze, ze skupieniem wypowiadające słowa ślubowania. W uznaniu zasług i w nagrodę za wzorową postawę podczas szkoleń mundurowych, dowódca Michał Czarnecki wręczył sześciu uczniom i ich rodzicom listy gratulacyjne. Wyróżnieni kadeci złożyli kwiaty pod obeliskiem gen. Józefa Hallera, a następnie przejęli sztandar szkoły od starszych kolegów. Następnie odbyła się defilada wszystkich pocztów i pododdziałów Jednostki Strzeleckiej 2091 przy ZS SASR w Trzcinicy.

W swoich przemówieniach zaproszeni goście podkreślali wysoki poziom wyszkolenia kadetów.

Ostatnim punktem uroczystości był apel z okazji Święta Niepodległości. „Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc”-  w montażu słowno – muzycznym uczniowie zaprezentowali polskie pieśni patriotyczne i legionowe oraz przypomnieli trudną i bolesną drogę naszego kraju do odzyskania niepodległości.

Na koniec, gospodarz uroczystości pan dyrektor Ludomir Mastej zaprosił wszystkich zebranych na żołnierską grochówkę.

Barbara Urban

ZS Trzcinica

 

DSC_0032
DSC_0032
DSC_0039
DSC_0039
DSC_0081
DSC_0081
DSC_0102
DSC_0102
DSC_0131
DSC_0131
DSC_0147
DSC_0147
DSC_0156
DSC_0156
DSC_0188
DSC_0188
DSC_0209
DSC_0209
DSC_0211
DSC_0211
DSC_0233
DSC_0233
DSC_0253
DSC_0253
DSC_0255
DSC_0255

10 listopada 2017 r. wspólnie z całymi rodzinami świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W przededniu oficjalnych, narodowych uroczystości tego święta, spotkaliśmy się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle aby w przyjaznej atmosferze przypomnieć sobie o genezie listopadowych wydarzeń z roku 1918.  Wydarzenie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, Starosta Jasielski Adam Pawluś, mjr Krzysztof Kowal, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz przedstawiciel Straży Miejskiej Krzysztof Myśliwiec.

Rys historyczny tamtejszych wydarzeń przytoczył obecnym pan Jacek Nawrocki, historyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Po prezentacji dzieci udały się na działania plastyczne, podczas których, przy pomocy nauczycieli MDK przygotowały z biało – czerwonych kwiatów mapę naszej ojczyzny.

Następną atrakcją „Świętujmy Razem” Rodzinnego Spotkania z okazji Święta Niepodległości była nauka tańców narodowych. Rozpoczęliśmy uroczyście polonezem, który w pierwszej parze poprowadził Starosta Jasielski Adam Pawluś z dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Grażyną Leńczuk. Wszystkie dzieci chętnie brały udział w części tanecznej naszego spotkania. Miały okazję poznać pochodzenie niektórych  tańców narodowych a także nauczyć się ich podstawowych kroków.

W następnej części spotkania odbył się quiz „Jaka to melodia”, podczas którego zgłoszeni ochotnicy mieli za zadanie odgadnąć tytuł pieśni legionowej.  Po każdej prawidłowej odpowiedzi wspólnie odśpiewywaliśmy słowa znanych pieśni: „Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko”, „Białe róże” oraz „My pierwsza brygada”.

Podczas trwania spotkania dzieci mogły pomalować swoje twarze w barwy narodowe, zapoznać się z akcesoriami militarnymi, które wypożyczył nam sklep militarny BUNKIER, a także zagrać w historyczną grę edukacyjną „303 Bitwa o Wielką Brytanię”, dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej, oddziału w Rzeszowie. Nagrody w quizie oraz upominki dla dzieci zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, oraz ofiarowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Poczęstunek przygotowany został dzięki pomocy SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Jaśle.  Oprawę muzyczną Rodzinnego Spotkania z okazji Święta Niepodległości zapewniła grupa wokalna MDK w Jaśle.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkich uczestnikom spotkania, a także wymienionym wyżej instytucjom oraz firmom  za pomoc w organizacji naszej uroczystości.

MDK w Jaśle

PB101593
PB101593
PB101598
PB101598
PB101605
PB101605
PB101611
PB101611
PB101630
PB101630
PB101644
PB101644
PB101651
PB101651
PB101657
PB101657
PB101663
PB101663

 

11 listopada to nie tylko wspaniale święto narodowe, ale przede wszystkim dzień pamięci o tych, którzy oddali własne życie za wolność naszej Ojczyzny. Jaślanie oddali cześć bohaterom, którzy za wolną i niepodległą Polskę walczyli i niejednokrotnie ginęli.

Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele O.O Franciszkanów. Mszę uświetnił występ Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej. Następnie licznie zgromadzone poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, placówek oświatowych oraz mieszkańcy Jasła i okolic przemaszerowali ulicami miasta w kierunku parku miejskiego. Pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza odczytano Apel Pamięci ofiar walk o wolną i niepodległą Ojczyznę. Później przedstawiciele licznie zgromadzonych delegacji złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii Polski, które doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej, a później odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli.

Dzisiaj mamy niezwykłe szczęście żyć w wolnym i niepodległym kraju. (…) Potrzebny jest jednak patriotyzm gospodarczy, abyśmy we własnym kraju nie byli tylko „wyrobnikami” dla zagranicznych koncernów .

Na zakończenie życzył wszystkim radosnego świętowania oraz podziękował tym, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości i wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości. 

Przemówienie Starosty Jasielskiego

Pismo od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyl

Pismo od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart

Pismo od Poseł Joanny Frydrych

 

IMG_9148
IMG_9148
IMG_9154
IMG_9154
IMG_9156
IMG_9156
IMG_9159
IMG_9159
IMG_9162
IMG_9162
IMG_9163
IMG_9163
IMG_9164
IMG_9164
IMG_9165
IMG_9165
IMG_9168
IMG_9168
IMG_9170
IMG_9170
IMG_9174
IMG_9174
IMG_9175
IMG_9175
IMG_9176
IMG_9176
IMG_9178
IMG_9178
IMG_9179
IMG_9179
IMG_9180
IMG_9180
IMG_9182
IMG_9182
IMG_9189
IMG_9189
IMG_9192
IMG_9192
IMG_9193
IMG_9193
IMG_9194
IMG_9194
IMG_9195
IMG_9195
IMG_9196
IMG_9196
IMG_9197
IMG_9197
IMG_9198
IMG_9198
IMG_9201
IMG_9201
IMG_9202
IMG_9202
IMG_9203
IMG_9203
IMG_9206
IMG_9206
IMG_9208
IMG_9208
IMG_9209
IMG_9209
IMG_9210
IMG_9210
IMG_9211
IMG_9211
IMG_9215
IMG_9215
IMG_9216
IMG_9216
IMG_9217
IMG_9217
IMG_9219
IMG_9219
IMG_9221
IMG_9221
IMG_9222
IMG_9222
IMG_9223
IMG_9223
IMG_9224
IMG_9224
IMG_9225
IMG_9225
IMG_9227
IMG_9227
IMG_9229
IMG_9229
IMG_9231
IMG_9231
IMG_9232
IMG_9232
IMG_9233
IMG_9233
IMG_9236
IMG_9236
IMG_9238
IMG_9238
IMG_9239
IMG_9239
IMG_9241
IMG_9241
IMG_9243
IMG_9243
IMG_9246
IMG_9246
IMG_9247
IMG_9247
IMG_9248
IMG_9248
IMG_9251
IMG_9251
IMG_9253
IMG_9253
IMG_9255
IMG_9255
IMG_9256
IMG_9256
IMG_9259
IMG_9259
IMG_9260
IMG_9260
IMG_9263
IMG_9263
IMG_9264
IMG_9264
IMG_9265
IMG_9265
IMG_9269
IMG_9269
IMG_9271
IMG_9271
IMG_9275
IMG_9275
IMG_9276
IMG_9276
IMG_9277
IMG_9277
IMG_9283
IMG_9283

 

„Święto Ojczyzny i Teatru”- Powiatowy Przegląd Teatralny Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach i Jasielski Dom Kultury

Powiatowy Przegląd Teatralny, który odbył się 7 listopada b. r. w Jasielskim Domu Kultury, w tym roku przebiegał pod hasłem „A to Polska właśnie…” i wpisywał się w uroczyste obchody „Roku dla Niepodległej”. Patronat Honorowy nad Przeglądem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty - Pani Małgorzata Rauch, Starosta Jasielski - Pan Adam Pawluś, Burmistrz Kołaczyc -Pani Małgorzata Salacha. Grupy teatralne w  ambitnym repertuarze,  ciekawych rozwiązaniach inscenizacyjnych, poszukiwały odpowiedzi - co nas Polaków definiuje jako patriotów? „Odpowiedzi” ze sceny padały różne, przecież patriotyzm to poczucie dumy z własnego narodu, wdzięczność przodkom, którzy poświęcili życie za ojczyznę. To także szukanie szczęścia w Polsce, propagowanie symboliki narodowej, kultywowanie obyczajów... Ale Polska to także nasze narodowe wady…  Spektakle: „Chocholi taniec”, „Zemsta”, „Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj” nie pozbawiły widza złudzeń - tak mamy jeszcze wiele do zrobienia!

Jury Przeglądu: Pani Helena Gołębiowska - z-ca dyrektora Jasielskiego Domu Kultury, Pani Małgorzata Piotrowska z-ca dyrektora Młodzieżowego  Domu Kultury w Jaśle, Pan Andrzej Papciak z - ca Naczelnika Wydziału Edukacji       i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle podziękowało młodym aktorom i  reżyserom spektakli za ich zapał, poszukiwania repertuarowe oraz zaskakujące czasem refleksje nad przeszłością i dniem dzisiejszym. Podkreślono, że przegląd był wspaniałą lekcją patriotyzmu. Nagrodzono wszystkie grupy teatralne, a indywidualne nagrody za wspaniałe kreacje aktorskie przyznano: Karolowi Janikowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach, Jonatanowi Maciejowskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy oraz Szymonowi Sikorze z Liceum w Kołaczycach.

Godnym wspomnienia są  także koncerty  muzyczne, który uświetniły tegoroczny Przegląd. Rokowe, odważne aranżacje pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów i absolwentów LO w Kołaczycach  wzruszały, poruszały to, co w nas głęboko ukryte.

20171107_114319
20171107_114319
20171107_120658
20171107_120658
20171107_121356
20171107_121356
IMG_8774
IMG_8774
IMG_8776
IMG_8776
IMG_8786
IMG_8786
IMG_8851
IMG_8851
IMG_8872
IMG_8872
IMG_8949
IMG_8949
IMG_8961
IMG_8961

Przekazanie pośmiertne Eleonorze i Stanisławowi Goleń Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, nadanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, na ręce syna  Adama Golenia. Ta uroczystość, która odbyła się w dniu 27 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przywraca pamięć o ludziach, którzy w czasie II wojny światowej ryzykowali własnym życiem, by nieść pomoc Żydom.

Eleonora Goleń z domu Wojnarowicz urodziła się w Wójtowej koło Biecza. Gdy miała 20 lat wyszła za mąż za Stanisława Goleń.  Stanisław Goleń , syn Jana i Apolonii z domu Firak, urodził się w Sławęcinie 21 stycznia 1901 roku. Po zdobyciu w czasie służby wojskowej zawodu kierowcy, zatrudnił się jako kierowca dyrektora kopalni ropy naftowej w Harklowej.

W 1934 r. Goleniowie kupili działkę w Niegłowicach i rozpoczęli budowę własnego domu. W czasie wojny Eleonora mieszkała sama w nowo wybudowanym budynku, a jej mąż rozpoczął prace jako ślusarz-mechanik w Harklowej.

Latem 1942 r. Eleonora zaopiekowała się Anną Parzyczewską, dziesięcioletnią żydowską dziewczynką z Biecza. Jej ojciec prowadził tam zakład fryzjerski i Eleonora Goleń przed wojną często korzystała z jego usług. Swoją decyzję  o udzieleniu pomocy podjęła wspólnie z mężem. Dziewczynka miała uchodzić za dziecko siostry Stanisława Heleny, która zaginęła gdzieś na wschodzie. Niestety, ktoś o ukrywaniu żydowskiego dziecka doniósł na Gestapo. Dziewczynka oraz Eleonora zostały aresztowane i przewiezione do więzienia. Ich los był przesądzony. Alinka została rozstrzelana 10 grudnia, natomiast Eleonora 5 stycznia 1943 roku. Egzekucja miał okrutny przebieg, wcześniej kobietę oprowadzono nago po rynku, miało to być przestrogą dla każdego, kto chciałby wspierać Żydów.  Ponieważ po egzekucji rodzinie nie pozwolono zabrać ciała , jedyny ślad po jej śmierci to zapis jej imiennie i nazwiska na pomniku ofiar hitlerowskiego terroru w rodzinnej wsi Wójtowa. Dlatego tak ważna jest nasza pamięć.

Męża Eleonory Stanisława również nie ominęły represje ze strony okupanta. Udając się na gestapo na przesłuchanie, gdzie musiał przyjść by nie narazić na aresztowanie całej swojej rodziny, żegnał się z bliskimi, ponieważ sądził, że już do domu nie wróci. W gestapo, po ustaleniu, że jest pracownikiem kopalni i nie przebywał na stałe w Nigłowicach, uznano prawdopodobnie, że nie ma wskazań by go aresztować. Być może gestapowcy uznali, że trauma po rozstrzelaniu żony będzie dla niego wystarczającą karą.

Przekazanie pośmiertne Eleonorze i Stanisławowi Goleń Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, nadanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, na ręce syna Adama Golenia dokonał Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Mateusz Szpytna. Przypomniał jak wielką odwagą i heroizmem trzeba było się wykazać, aby w tych tragicznych czasach przyjąć pod swój dach żydowskie dziecko. Eleonora Goleń zapłaciła najwyższą cenę, zapłaciła własnym życiem.

Starosta Adam Pawluś przypomniał, że ziemie polskie były jedynymi, na których za jakąkolwiek pomoc udzieloną Żydom bezwzględnie wykonywano karę śmierci. Mimo to wielu mieszkańców powiatu decydowało się na ten heroiczny krok. Wielu z nich poniosło za to śmierć.

Adam Goleń, syn odznaczonego Stanisława Goleń oraz przybyli na tę uroczystość członkowie rodziny,  nie ukrywali wzruszenia. Jak podkreślali często wydarzenia z czasów wojny były poruszane podczas spotkań rodzinnych, dzień dzisiejszy jest jakby klamrą spinającą je w całość.

Starosta Adam Pawluś pozytywnie odniósł się do propozycji Wiceprezesa IPN Mateusza Szpytny w sprawie wykonania tablicy upamiętniającej 75 rocznicę rozstrzelania Eleonory Goleń.

IMG_8053
IMG_8053
IMG_8080
IMG_8080
IMG_8094
IMG_8094
IMG_8111
IMG_8111
IMG_8129
IMG_8129
IMG_8137
IMG_8137
IMG_8139
IMG_8139
IMG_8144
IMG_8144