POSTANOWIENIE

 

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz 256)

Starosta Jasielski postanawia

powołać Komisję pełniącą funkcje doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia gruntów położonych we wsi Czeluśnica, gmina Tarnowiec.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21, kwiecień 2020 12:59 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21, kwiecień 2020 13:01 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony. środa, 22, kwiecień 2020 08:31 Paulina Niszczak