ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. – O scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 908), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia

wsi Umieszcz gm. Tarnowiec.

Zebranie odbędzie się w dniu 28.08.2020 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym we wsi Umieszcz.

W przypadku braku wymaganej frekwencji uczestników scalenia, zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 28.08.2020 roku o godz. 18:30 w Domu Ludowym we wsi Umieszcz.

Celem zebrania jest wyrażenie przez uczestników scalenia zgody na dokonany szacunek gruntów w drodze uchwały.

Z uwagi na ważność spraw proszę o udział w spotkaniu.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 05, sierpień 2020 12:10 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony. środa, 05, sierpień 2020 12:15 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony. środa, 05, sierpień 2020 14:42 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 05, sierpień 2020 15:07 Paulina Niszczak