Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 675
Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2016 rok, 28-Sty-2016 Odsłon: 2382
Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 680
Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1899R Droga przez wieś Grabanina w km 0 + 392 przez 28-Sty-2016 Odsłon: 511
Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka 28-Sty-2016 Odsłon: 579
Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2 + 607 – 2 + 69 28-Sty-2016 Odsłon: 742
Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 1 + 6 28-Sty-2016 Odsłon: 544
Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 0 + 794 w miej 28-Sty-2016 Odsłon: 501
Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III”. 28-Sty-2016 Odsłon: 553
Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II”. 28-Sty-2016 Odsłon: 659