Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXX/204/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół 24-Lut-2009 Odsłon: 568
Uchwała Nr XXX/203/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 17 grudnia 2001 r. 24-Lut-2009 Odsłon: 584
Uchwała Nr XXX/202/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających kwotę wydatków zaplanowanych w 2009 roku na sfinansowanie ubezpieczenia majatku Powiatu Jasielskiego 24-Lut-2009 Odsłon: 542
Uchwała Nr XXX/201/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających kwotę wydatków zaplanowanych w 2009 roku na sfinansowanie zakupu druków komunikacyjnych dla Starostwa 24-Lut-2009 Odsłon: 475
Uchwała Nr XXX/200/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle 24-Lut-2009 Odsłon: 615
Uchwała Nr XXX/199/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2009, na które przeznacza się środki 24-Lut-2009 Odsłon: 455
Uchwała Nr XXX/198/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miasta Dębica na realizację przedsięwzięcia dotyczącego radiowej sieci szerokopasmowej WIMAX z zakresu 3600-3800 MHz 24-Lut-2009 Odsłon: 457
Uchwała Nr XXX/197/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przystapienia Powiatu Jasielskiego w porozumieniu z Gminą Miasta Dębica do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego radiowej sieci szerokopasmowej WIMAX 24-Lut-2009 Odsłon: 454
Uchwała Nr XXX/196/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 24-Lut-2009 Odsłon: 538
Uchwała Nr XXX/195/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Jaśle, II LIceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle, V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 24-Lut-2009 Odsłon: 464