Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLII/308/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąsawa na usuwanie skutków nawałnicy 29-Sie-2017 Odsłon: 556
Uchwała Nr XLII/307/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2017 Odsłon: 538
Uchwała Nr XLII/306/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 29-Sie-2017 Odsłon: 540
Uchwała Nr XLII/305/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Strzyżowskim w zakresie prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielono 29-Sie-2017 Odsłon: 601
Uchwała Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w 2017 roku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 29-Sie-2017 Odsłon: 563
Uchwała Nr XLII/303/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w zmieniającą Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz jednostek 29-Sie-2017 Odsłon: 505
Uchwała Nr XLII/302/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 29-Sie-2017 Odsłon: 536
Uchwała Nr XLII/301/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Do 29-Sie-2017 Odsłon: 563
Uchwała Nr XLII/300/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Ciekl 29-Sie-2017 Odsłon: 491
Uchwała Nr XLII/299/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 554