Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 78 ust. 1 Statutu Powiatu Jasielskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37, poz. 724), działając na wniosek Starosty i po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Rada Powiatu w Jaśle stwierdza co następuje:

§ 1

Członkami Zarządu Powiatu zostali wybrani:

1. Stanisław Pankiewicz – jako Etatowy Członek Zarządu
2. Jan Muzyka
3. Grzegorz Pers

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr I/3/2018pdf172.23 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 30, listopad 2018 08:07 Paweł Szot