Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. 08-Lut-2019 Odsłon: 456
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 08-Lut-2019 Odsłon: 529
Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 08-Lut-2019 Odsłon: 487
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” dofinansowa 08-Lut-2019 Odsłon: 454
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na 08-Lut-2019 Odsłon: 429
Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na ob 08-Lut-2019 Odsłon: 341
Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 08-Lut-2019 Odsłon: 324
Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. 08-Lut-2019 Odsłon: 419