Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwala Nr XXII/181/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok 24-Lut-2020 Odsłon: 238
Uchwala Nr XXII/180/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2020 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 24-Lut-2020 Odsłon: 228
Uchwala Nr XXII/179/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 24-Lut-2020 Odsłon: 225
Uchwala Nr XXII/178/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020-2024 24-Lut-2020 Odsłon: 223
Uchwala Nr XXII/177/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 24-Lut-2020 Odsłon: 188
Uchwala Nr XXII/176/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. po 24-Lut-2020 Odsłon: 201
Uchwala Nr XXII/175/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywacja osób młodych pozostających 24-Lut-2020 Odsłon: 185
Uchwala Nr XXII/174/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 24-Lut-2020 Odsłon: 214
Uchwala Nr XXII/173/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 24-Lut-2020 Odsłon: 240