Niniejsza strona www.powiat.jaslo.pl jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego.

Udostępnienie informacji publicznej następuje przez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych:
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
W myśl § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, strona www Powiatu Jasielskiego jest jednocześnie stroną podmiotową BIP Powiatu Jasielskiego.

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
Jeżeli informacja publiczna nie jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej to udostępnia się ją na wniosek lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.
Starosto Powiatowe w Jaśle może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w Jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez Starostwo związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Koszty oblicza się za podstawie Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 38/2012 Starosty Jasielskiego z dnia 7 maja 2012 r.

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzenie nr 38/2012 Starosty Jasielskiego z dnia 7 maja 2012 r.pdf729.04 KBPrzemysław Baciak
Wniosek – załącznik nr 1pdf157.13 KBPrzemysław Baciak
Koszty - załącznik nr 2pdf1.26 MBPrzemysław Baciak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 08, listopad 2016 08:41 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, czerwiec 2017 09:12 Przemysław Baciak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, czerwiec 2017 09:14 Przemysław Baciak
Artykuł został zmieniony. środa, 28, czerwiec 2017 10:09 Przemysław Baciak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, marzec 2018 13:42 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, marzec 2018 13:43 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, marzec 2018 13:44 Monika Niziołek