W dniu 11 października br. przy Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle zorganizowano akcję sadzenia 100 drzew miododajnych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Starostwo Powiatowe odpowiedziało w ten sposób na inicjatywę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zorganizował akcję sadzenia drzew miododajnych. we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Działanie to jest żywym pomnikiem pamięci o wydarzeniach sprzed 100 lat. Jednocześnie jest doskonałym sposobem na ochronę bioróżnorodności oraz wzmocnieniem pszczelarstwa.

W akcję sadzenia drzew włączyli się parlamentarzyści: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, samorządowcy na czele z Adamem Pawlusiem – Starostą Jasielskim i Tadeuszem Gorgoszem – Wicestarostą Jasielskim, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jasielskiego i uczniowie.

 

P1060738
P1060738
P1060709
P1060709
P1060726
P1060726
P1060614
P1060614
P1060617
P1060617
P1060618
P1060618
P1060627
P1060627
P1060645
P1060645
P1060662
P1060662
P1060663
P1060663

 

 

 

W nocy z 29 na 30 sierpnia 2018 roku rozpoczęła się wyprawa edukacyjna laureatów, autorów najlepszych prac  II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjanci w służbie historii”, wśród których znaleźli się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach w składzie: Karolina Długosz, Barbara Gierut, Kamila Wojdyła oraz  Ewa Śmietana – opiekun. Wyjazd został zorganizowany przez  Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Komendę Główną  Policji w Warszawie. Na trasie wyprawy znalazły się  miejsca ciekawe kulturowo i historycznie, jak Wilno, Troki, Kowno czy Moskwa oraz miejsca pamięci  związane ze słynnymi ludźmi, jak Józef Piłsudski, czy Adam Mickiewicz czy ważnymi historycznymi wydarzeniami, jak Miednoje , Ponary, Twer.

Najważniejszym elementem tego wyjazdu był udział młodzieży Kołaczyckiego  Liceum w uroczystościach z okazji   18 rocznicy otwarcia cmentarza w Miednoje. Wraz z oficjalną delegacją przedstawicieli Ambasady RP w Moskwie, na czele z zastępcą ambasadora, panem  Mirosławem Cieślikiem,  przedstawicielami Policji i Straży Granicznej oraz Rodzin Katyńskich laureaci konkursu z naszej szkoły uczestniczyli we Mszy świętej, godnie reprezentując szkołę, wystawiając  sztandar szkoły, składając kwiaty i zapalając znicze.

W kolejnym dniu  wyprawy edukacyjnej młodzież zwiedziła męski monastyr, czyli klasztor Pustelnia Niłowo-Stołobieńska, gdzie przetrzymywani byli, w okresie od października 1939r. do kwietnia/maja 1940, polscy Policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii, Straży Więziennej, a także księża, ziemianie, osadnicy wojskowi, którzy zostali zamordowani w Kalininie (dawna nazwa Tweru) i pochowani w dołach śmierci w Miednoje.

W tym tak ważnym dla nas Polaków miejscu odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii” oraz wręczenie dyplomów laureatom i podziękowań ich opiekunom przez Zastępcę Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej, pana Mirosława Cieślaka oraz przedstawicielkę IPN w Warszawie, panią Karolinę Kolbuszewską.

Ta niezwykła wyprawa  była  dla młodzieży  wspaniałą żywą  lekcją historii i patriotyzmu . Poznali cudownych ludzi,  doznali niezwykłych przeżyć,  zaznaczyli obecność  Kołaczyckiego Liceum w tak ważnych dla Polaków miejscach.

LO Kołaczyce

 

039
039
046
046
069
069
074
074
083
083
124
124
141
141
147
147
40510039_850895358439306_5504374930583584768_n
40510039_850895358439306_5504374930583584768_n
40641201_851822488346593_6919644101465866240_o
40641201_851822488346593_6919644101465866240_o
41141797_852769651585210_8112524079124185088_n
41141797_852769651585210_8112524079124185088_n
DSC_0643
DSC_0643
DSC_0856
DSC_0856
DSC_1111
DSC_1111
DSC_1155
DSC_1155

 

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. Naukę w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego rozpoczęło 3 638 uczniów, w 122 oddziałach.

Rozkład ilości uczniów w zależności od rodzaju szkół przedstawia się następująco:

- licea ogólnokształcące  – 1 327 uczniów,

- technika – 1 803 uczniów,

- szkoły branżowe I stopnia – 508 uczniów.

Naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej rozpoczęło 1 045 uczniów, w 34 oddziałach.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, w liście skierowanym do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Pracowników Oświaty, Uczniów i  Rodziców, powitał wszystkich po wakacyjnym odpoczynku. Złożył życzenia, aby nowy rok szkolny stał się szansą na zrealizowanie zamierzonych celów, w poczuciu satysfakcji i wiary, że marzenia są od tego, aby je spełniać.

Sześciu nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych otrzymało dziś akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Odebrali je z rąk Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.

Nauczyciele jasielskich szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jasielski systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje. Dowodem tego są kolejne mianowania, jakie 30 sierpnia 2018 r. roku wręczył pedagogom Starosta Jasielski.

Zasady uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela wprowadziła ustawa Karta Nauczyciela. Uzyskanie awansu poprzedzone jest stażem zawodowym, w trakcie którego nauczyciele muszą wykazać się wieloma umiejętnościami, a także wiedzą pedagogiczną. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego kończy się pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdaniem egzaminu.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. nauczyciele pozytywnie zakończyli postępowanie egzaminacyjne przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Jaśle i uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Podczas egzaminu każdy nauczyciel przedstawił przygotowaną przez siebie prezentację, po której następowała sesja pytań od ekspertów.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Paweł Jajko (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle), Małgorzata Wesołowska (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle), Dorota Dudys-Stasik (Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle), Marzena Lechwar (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle), Jolanta Madej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle), Magda Papciak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle).

Wręczając akty Starosta Jasielski życzył nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, kolejnych awansów oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowymPodkreślał, że nauczyciel to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja kształtowania umysłów i charakterów młodego pokolenia.

P1000
P1000
P1040135
P1040135
P1040137
P1040137
P1040139
P1040139
P1040144
P1040144
P1040149
P1040149
P1040157
P1040157
P1040161
P1040161

W dniu 21 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle miało miejsce wręczenie powołań na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w powiecie jasielskim. Nowo powołani dyrektorzy swoje obowiązki przejmą od dnia 1 września br.

Powołania na stanowiska dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych powiatu jasielskiego wręczyli Starostowie Adam Pawluś i Tadeusz Gorgosz. Pogratulowali dyrektorom wygranej w konkursie i życzyli dużo sukcesów w pracy zawodowej z dziećmi i młodzieżą.

Powołani Dyrektorzy:

  • Stefan Juryś – II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego
  • Robert Niemiec – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
  • Grzegorz Zięba - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września
  • Tomasz Tłuściak – Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
  • Jolanta Mercik – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle

Starosta Jasielski zwracając się do zebranych przypomniał jak dużym wyzwaniem w obecnych czasach jest praca z dziećmi i młodzieżą. Starosta podkreślił: Na Was, pedagogach, spoczywa obowiązek wychowania ich w duchu patriotyzmu, poszanowania wartości. (…) Dbając o dobrą atmosferę do pracy i nauki jednocześnie trzeba pamiętać, że dla młodzieży czas nauki szkolnej nie może być okresem zmarnowanym wyłącznie na przyjemności, ale przede wszystkim muszą skupić się na nauce, zdobywaniu umiejętności, poszerzaniu horyzontów.

 

zdjecie ikona
zdjecie ikona
P1040052
P1040052
P1040065
P1040065
P1040068
P1040068
P1040072
P1040072
P1040075
P1040075