Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w "Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019".

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle (pok. 23), w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać tutaj. 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.pcprjaslo.info w zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej.