W dniu 14 maja br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia z Burmistrzem Miasta Jasła Ryszardem Pabianem. Tematem spotkania były ważne zadania i inwestycje na terenie miasta Jasła.

W spotkaniu, oprócz Starosty i Burmistrza, wzięli udział: Zastępca Burmistrza Elwira Musiałowicz – Czech, Przewodniczący Rady Miasta Jasła Henryk Rak, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, Sekretarz Powiatu Adam Wyżkiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz.

Podczas spotkania poruszono sprawę zatrudnienia nauczycieli zwalnianych z likwidowanych gimnazjów w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Omówiono także kierunki działania, mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle.

Starosta Jasielski, wraz z Katarzyną Kaszowicz, przedstawił propozycję przekazania Miastu Jasłu ulic powiatowych, znajdujących się na terenie miasta (o łącznej długości ok. 2,5 km), w zamian za przejęcie części ulic: Towarowej, Hankówka i Żniwnej oraz stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego, tzw. obwodnicy wschodniej, poprzez budowę 0,5 km odcinka drogi i mostu w jej ciągu.

Poruszono również kwestię podjęcia wspólnych działań w celu przedłużenia drogi KG2 do skrzyżowania z projektowaną drogą DK73.

Starosta Jasielski zwrócił się o pomoc utworzeniu większej ilości miejsc parkingowych, dostępnych dla mieszkańców powiatu, w okolicach szpitala. Burmistrz zadeklarował podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.

P1130100