policja

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Jaśle, podkom. Bartłomiej Świerczek - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, złożył na ręce Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia podziękowania za dotychczasową współpracę i wsparcie funkcjonariuszy w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jasielskiego.

Dzięki przychylności Starosty, członków Zarządu Powiatu i Radnych w ramach programu profilaktycznego pn. „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” jasielska komenda otrzymała elementy odblaskowe, filmy profilaktyczne oraz strój policyjnego misia. Przedmioty te będą wykorzystywane w prowadzonych przez policję działaniach profilaktycznych, których głównym celem jest kreowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób starszych, właściwych postaw gwarantujących bezpieczeństwo w wielu obszarach i dziedzinach życia.

Dobra współpraca pomiędzy policją, a  samorządem powiatowym przyczynia się do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

podziękowanie policja 1

 

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle doczekał się znacznej modernizacji i jest bezpieczniejszy. Prace dotyczyły instalacji elektrycznej, wymiany kotła gazowego i pokrycia dachu.

Zadanie „Modernizacji budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obejmowało wymianę tablic rozdzielczych z liniami zasilającymi oraz wykonanie nowych instalacji w pomieszczeniu warsztatu/kotłowni.

Dach budynku został pokryty papą termozgrzewalną a w części, gdzie znajduje się instalacja fotowoltaiczna metodą bezspoinową. Strop został docieplony warstwą z wełny Izover, okucie kominów i czapek kominowych wykonano z blachy powlekanej. Kominy ponad dachem ocieplono styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano także kocioł gazowy o mocy 40 kW. Wymagało to częściowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni.

Powiat jasielski wydatkował na modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej SOSW w Jaśle przy ul. Floriańskiej 170 blisko 147 tys. zł, w tym 80% dofinansowania pozyskał ze środków PFRON.

Poczynione prace przyczynią się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy warunków funkcjonowania i bezpieczeństwa wychowanków ośrodka.

 

 

P1220896
P1220896
P1220904
P1220904
P1220907
P1220907
P1220909
P1220909
P1220917
P1220917
P1220921
P1220921

P1220889 min

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w imieniu swoim oraz funkcjonariuszy i pracowników złożył dzisiaj podziękowania Staroście Jasielskiemu Adamowi Pawlusiowi oraz Zarządowi Powiatu w Jaśle za dotacje przyznane z budżetu powiatu. Przekazał również list z podziękowaniami dla Przewodniczącego Zarządu oraz radnych.

Dotacja w wysokości 45 tys. zł pozwoliła na remont stanowiska kierowania i serwerowni, natomiast dotacja w kwocie 16 tys. umożliwiła zakup cyfrowej centrali telefonicznej oraz wymianę wszystkich telefonów stacjonarnych.

Poczynione inwestycje usprawnią funkcjonowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, co przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Podziekowania OSP 1

 

osp podziekowania zarzad 1