Zosia i Jakub Kielar to pierwsze noworodki narodzone w dniu 1 stycznia 2018 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w roku 2017, według informacji uzyskanych od Dyrektora Szpitala Michała Burbelki, narodziło się 1098 dzieci.  Rok 2018 rozpoczął się od narodzin bliźniaków – Zosi i Jakuba Kielarów.  Mama i ojciec nowonarodzonych dzieci są mieszkańcami wsi Przysieki.  Adam Pawluś, Starosta Jasielski, osobiście przekazał życzenia rodzicom noworodków. Gratulacje złożyli również Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala oraz Sławomir Szpak, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Przypominamy, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy został zmodernizowany w 2011 roku, dzięki dofinansowaniu z programu RPO WP. Pozyskane środki przeznaczono na zakup sprzętu najnowszej generacji i aparatury medycznej zapewniającej bezpieczeństwo dla ciężarnej, rodzącej i noworodka. Obecnie Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest jednym z najnowocześniejszych na Podkarpaciu. 

 

IMG_1564
IMG_1564

W dniu 5 grudnia 2017 r. z inicjatywy wicestarosty Tadeusza Gorgosza w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu jasielskiego.

Spotkanie to miało na celu przedstawienie ogólnych problemów i zagadnień dotyczących przedsiębiorców w sprawach kluczowych dla rozwoju gospodarczego powiatu i poszczególnych przedsiębiorstw. Na spotkanie przedsiębiorców przybyli: Tadeusz Gorgosz, - Wicestarosta, Łukasz Dębiak – Zastępca Dyrektora Zus, Andrzej Wydrzyński – Naczelnik Sali Obsługi Klientów Zus, Zbigniew Paja – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Krzysztof Staszewski - Prezes Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, Rafał Dziedzic - Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Andrzej Babiarz - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa.

Wicestarosta Tadeusz Gorgosz zaapelował o utrzymanie wzajemnych kontaktów, wynikających z konieczności stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawili nowe zasady, jakie obowiązywać będą od stycznia 2018 roku. Zaproponowali przedsiębiorcom uproszczone formalności związanych z realizacją obowiązków ubezpieczeniowych. Każdy z nich dostanie informacje o nowym rachunku składkowym, który będzie musiał założyć od stycznia 2018r. Przedstawiciele Zusu zaproponowali pomoc w rejestracji na platformie usług elektronicznych (PUE), gdzie przedsiębiorcy będą mieć dostęp do wszystkich informacji znajdujących się na swoim koncie.

Prezes Podkarpackiego Funduszu Rozwoju – Krzysztof Staszewski przedstawił projekt wsparcia finansowego w formie pożyczki obrotowej. Fundusz oferuje instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych. Kierownik pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy zaproponował przeprowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przedstawił również możliwość zatrudniania nowych pracowników w ramach stażów i prac interwencyjnych. Zaproponował refundację składek Zus oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób, które ukończyły 50 rok życia.

O zagrożeniach sanitarno-epidemiologicznych dla przedsiębiorców opowiedział dyrektor Sanepidu - Zbigniew Paja. Przedstawił on sposoby nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, warunkami zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku higieniczno-sanitarnymi.

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle - Andrzej Babiarz opowiedział o przygotowaniach do realizacji inwestycji i zapoznał przedsiębiorców z prawem budowlanym, co pozwoli uniknąć nieprawidłowości  przy składaniu wniosków, czy realizacji inwestycji.

Na koniec Wicestarosta Tadeusz Gorgosz poinformował przedsiębiorców o możliwości zgłaszania i przesyłania informacji na temat sukcesów i osiągnięć, ale też uwag oraz wniosków związanych z funkcjonowaniem urzędu, przepisami prawa. Podana została do wiadomości przedsiębiorców skrzynka e-mailowa – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na którą będzie można przesyłać wszystkie informacje związane z prowadzoną działalnością.

 

IMG_0095
IMG_0095
IMG_0102
IMG_0102
IMG_0104
IMG_0104
IMG_0112
IMG_0112
IMG_0119
IMG_0119
IMG_0132
IMG_0132
IMG_0133
IMG_0133
IMG_0135
IMG_0135
IMG_0142
IMG_0142
IMG_0143
IMG_0143
IMG_0157
IMG_0157
IMG_0160
IMG_0160
IMG_0169
IMG_0169

 

Podczas sesji budżetowej Radni Powiatu Jasielskiego, uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2018 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 przyjęto jednogłośnie.

W dniu 21 grudnia br. radni spotykali się po raz ostatni w tym roku kalendarzowym, aby uchwalić budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu. 

W roku 2018 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na kwotę 106 459.739,98 zł, natomiast wydatki 121.039.739,98 zł. Określono, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu, w wysokości 14.580.000,00 zł, będzie kredyt bankowy.

Największy wydatek ponad 43,5 mln zł stanowi edukacja. Na ochronę zdrowia zabezpieczono kwotę  16,5 mln zł oraz kolejno na pomoc społeczną – 11,5 mln zł, administrację publiczną – 9 mln zł, transport i łączność – 12 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne – 6 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową,  działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz  kulturę fizyczną.

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne na 2018 rok radni zdecydowali przeznaczyć 28.911.746,00 zł. Główny wydatek stanowi zabezpieczenie środków na realizowane przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle inwestycje, na ten cel zabezpieczono kwotę  12 650 516 zł, czego 10 662 00 zł na rozbudowę i doposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dodatkowo w budżecie przyjęto zadanie przebudowy stadionu sportowego wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy na kwotę 4,5 mln zł. W inwestycjach drogowych m.in.  2 mln zł przeznaczono na rozbudowę drogi powiatowej Trzcinica-Jareniówka etap I.

Podsumowując prace nad budżetem Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, Pan Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski, podziękował radnym za konstruktywną i merytoryczną dyskusję. Dzięki temu udało się przygotować uchwałę budżetową satysfakcjonującą wszystkich radnych i pozwoliło na jednogłośne przyjęcie proponowanego budżetu.

Zaplanowane wcześniej przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju od harcerzy, było miłym akcentem wprowadzającym wszystkich w świąteczny nastrój.

 

 

IMG_0489
IMG_0489
IMG_0490
IMG_0490
IMG_0494
IMG_0494
IMG_0515
IMG_0515
IMG_0523
IMG_0523
IMG_0530
IMG_0530
IMG_0539
IMG_0539
IMG_0603
IMG_0603

 

 

 

 

Panu Michałowi Burbelce
Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki 
składają 
Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle