Ideą festiwalu jest ocalenie i podtrzymywanie zanikających tradycji ludowych takich jak: rzemiosło, sztuka ludowa, kuchnia regionalna, stroje i muzyka karpacka. Kultywowanie i upowszechnianie bogactwa folkloru karpackiego odbywać się będzie poprzez udział i prezentację twórczości zespołów ludowych polskich i zagranicznych. Na festiwalowej scenie występowały już, oprócz kapel polskich, ludowe zespoły z Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Albanii.

Festiwal odbędzie się 14 lipca 2019 r. od godziny 1400  w Trzcinicy, miejscowości, w której odkryto osadę z XX w. p.n.e., zwaną przez archeologów Karpacką Troją, położonej w Gminie Jasło w woj. podkarpackim.

W tym roku na scenie wystąpią: ZPiT JAŚLANIE, Kapela Ludowa TRZCINICOKI,  Młodzieżowy Zespół Ludowy JUTRZENKA, ZPiT ROZMARIJA z Preszowa na Słowacji, Zespół ŹRÓDŁO KARPAT z Drohobycza na Ukrainie, Kapela HORPYNA z Olsztyna, grająca muzykę  z pogranicza ukraińskiego folk –rocka a gwiazdą wieczoru będzie Kapela CIUPAGA z Łącka, finalista  programu MUST BE THE MUSIC.

Imprezie muzycznej zawsze towarzyszą wystawa i targi sztuki ludowej. Smakowitą „atrakcją” festiwalu jest tradycyjne chłopskie jadło.

Miejsce Festiwalu to stadion przy starym kościele w Trzcinicy.

Prowadzący imprezę to Stanisław Łukaszczyk

Organizatorzy Festiwalu:

    1.Gmina Jasło

    2.Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle

    3.Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy

    4.Stowarzyszenie Trzcinica Razem

Partnerem Wydarzenia jest Gupa LOTOS

plakat2019 dd