Przypominamy, że 20 maja 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają czas do 20 maja 2018 roku na dostosowanie się do zmienionych przepisów i wpis do nowej ewidencji. Jeśli tego nie zrobią, grozi im rozwiązanie z mocy prawa.

 

Poradnik dotyczący zmian w związku z wejściem znowelizowanych przepisów znajduje się pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175654.html

Fotolia_53763433_XS
Fotolia_53763433_XS