Art. 152 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.