Tytuł Wytworzony Odsłony
Projekty realizowane z funduszy krajowych 15-Gru-2020 Odsłon: 4329
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” 13-Cze-2018 Odsłon: 24920
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle 28-Cze-2017 Odsłon: 15337
Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim 28-Cze-2017 Odsłon: 43614
Atrakcje turystyczne Powiatu 22-Maj-2017 Odsłon: 38952
Stypendia sportowe 21-Gru-2016 Odsłon: 27141
Nagrody i wyróżnienia 21-Gru-2016 Odsłon: 21776
Szkolne schroniska młodzieżowe 21-Gru-2016 Odsłon: 19382
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu 21-Gru-2016 Odsłon: 16807
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku 21-Gru-2016 Odsłon: 142147
NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO 21-Gru-2016 Odsłon: 1795252
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 08-Lis-2016 Odsłon: 26675
Nieodpłatna pomoc prawna 08-Lis-2016 Odsłon: 174092
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania 08-Lis-2016 Odsłon: 41761
Dostęp do informacji publicznej 08-Lis-2016 Odsłon: 47269
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej, znajdującej się w trwałym zarządzie I LO 20-Gru-2012 Odsłon: 24517
Uchwała XXIII/150/2012 rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012 26-Kwi-2012 Odsłon: 28361
Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011- 2020 26-Kwi-2012 Odsłon: 27601
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego 30-Maj-2019 Odsłon: 12394
Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego 20-Paź-2016 Odsłon: 94609
Jednostki organizacyjne 19-Paź-2016 Odsłon: 1869058
Gminy 19-Paź-2016 Odsłon: 689938
Statut Powiatu Jasielskiego 19-Paź-2016 Odsłon: 103468
Powiat 19-Paź-2016 Odsłon: 13871
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaśle 20-Sie-2018 Odsłon: 15166
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2021 15-Sty-2021 Odsłon: 233
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2020 25-Cze-2020 Odsłon: 419
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2019 25-Cze-2020 Odsłon: 325
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018 23-Sty-2018 Odsłon: 1727
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017 23-Sty-2018 Odsłon: 1327
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016 23-Sty-2018 Odsłon: 1078
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015 23-Sty-2018 Odsłon: 1103
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014 23-Sty-2018 Odsłon: 1077
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2013 23-Sty-2018 Odsłon: 993
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok 30-Kwi-2020 Odsłon: 364
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok 06-Maj-2019 Odsłon: 769
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok 06-Maj-2019 Odsłon: 549
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 1347
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 1103
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 1044
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 1123
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 1442
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 1021
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 933
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 23-Lip-2020 Odsłon: 218
Uchwała Nr 6/9/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 15-Sty-2021 Odsłon: 189
Uchwała Nr 6/8/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2021 rok 15-Sty-2021 Odsłon: 137
Uchwała Nr 6/91/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 07-Gru-2020 Odsłon: 192
Uchwała Nr 6/5/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 07-Gru-2020 Odsłon: 178
Uchwała Nr 6/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 20-Sty-2020 Odsłon: 431
Uchwała Nr 6/15/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2020 rok 20-Sty-2020 Odsłon: 326
Uchwała Nr 6/81/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 28-Lis-2019 Odsłon: 342
Uchwała Nr 6/1/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego 28-Lis-2019 Odsłon: 379
Uchwała Nr 6/1/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2020. 28-Lis-2019 Odsłon: 437
Uchwała Nr 6/20/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. 06-Maj-2019 Odsłon: 442
Uchwała Nr 6/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2019 06-Mar-2019 Odsłon: 492
Uchwała nr 6/67/2019 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 18-Lut-2019 Odsłon: 482
Uchwała Nr 6/66/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2019 rok 18-Lut-2019 Odsłon: 496
Uchwała Nr 6/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 04-Gru-2018 Odsłon: 648
Uchwała Nr 6/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 04-Gru-2018 Odsłon: 563
Uchwała nr VI/19/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 22-Sty-2018 Odsłon: 992
Uchwała nr VI/18/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2018 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 843
Uchwała Nr VI/74/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 978
Uchwała nr VI/12/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 22-Sty-2018 Odsłon: 962
Uchwała Nr VI/2/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 22-Sty-2018 Odsłon: 788
Uchwała Nr VI/70/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 727
Uchwała Nr VI/38/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 22-Sty-2018 Odsłon: 1022
Uchwała Nr VI/37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2016 rok. 22-Sty-2018 Odsłon: 936
Uchwała Nr VI/13/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 22-Sty-2018 Odsłon: 758
Uchwała Nr VI/74/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. 22-Sty-2018 Odsłon: 702
Uchwała Nr VI/20/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowanej Powiatu Jasielskiego na lata 2015-2024. 22-Sty-2018 Odsłon: 504
Uchwała Nr VI/16/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Powiatu Jasielskiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań 22-Sty-2018 Odsłon: 523
Uchwała Nr VI/4/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań. 22-Sty-2018 Odsłon: 496
Uchwała nr VI/13/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 22-Sty-2018 Odsłon: 509
Uchwała Nr VI/35/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 22-Sty-2018 Odsłon: 520
Uchwała nr VI/10/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 22-Sty-2018 Odsłon: 495
Uchwała nr VI/9/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 519
Uchwała nr VI/24/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 709
Uchwała nr VI/25/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 22-Sty-2018 Odsłon: 588
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 02-Mar-2021 Odsłon: 104
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 02-Mar-2021 Odsłon: 105
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2020 roku 02-Mar-2021 Odsłon: 110
Rb-Nds sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 02-Mar-2021 Odsłon: 117
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 02-Mar-2021 Odsłon: 105
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2020 28-Paź-2020 Odsłon: 174
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 28-Paź-2020 Odsłon: 163
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 28-Paź-2020 Odsłon: 163
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 28-Paź-2020 Odsłon: 173
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 28-Paź-2020 Odsłon: 168
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 28-Lip-2020 Odsłon: 201
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 28-Lip-2020 Odsłon: 198
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku 28-Lip-2020 Odsłon: 205
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku 28-Lip-2020 Odsłon: 218
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 28-Lip-2020 Odsłon: 225
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 13-Maj-2020 Odsłon: 274
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 13-Maj-2020 Odsłon: 203
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 13-Maj-2020 Odsłon: 202
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 13-Maj-2020 Odsłon: 234
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 13-Maj-2020 Odsłon: 232
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku 04-Mar-2020 Odsłon: 260
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 04-Mar-2020 Odsłon: 266
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku 04-Mar-2020 Odsłon: 220
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 04-Mar-2020 Odsłon: 271
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 04-Mar-2020 Odsłon: 246
Rb-28S sprawozdanie z planów wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019 21-Paź-2019 Odsłon: 391
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2019 21-Paź-2019 Odsłon: 503
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 21-Paź-2019 Odsłon: 368
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 18-Paź-2019 Odsłon: 357
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 18-Paź-2019 Odsłon: 389
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 345
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 440
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 358
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 361
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 337
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 417
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 420
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 391
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 433
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 356
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 431
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 428
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 443
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 491
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 375
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 578
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 613
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 530
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 613
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 552
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 662
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 637
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 712
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 758
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 1325
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 22-Sty-2018 Odsłon: 771
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 22-Sty-2018 Odsłon: 768
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 22-Sty-2018 Odsłon: 753
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 22-Sty-2018 Odsłon: 828
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 22-Sty-2018 Odsłon: 734
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 22-Sty-2018 Odsłon: 734
Informacja Dodatkowa 04-Cze-2020 Odsłon: 270
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - jednostki budżetowe Powiatu Jasielskiego sporządzone na dzień 31.12.2019 r. 04-Cze-2020 Odsłon: 198
Rachunek Zysków i Strat - jednostki budżetowe Powiatu Jasielskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 04-Cze-2020 Odsłon: 249
Bilans łączny - jednostki budżetowe Powiatu Jasielskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 04-Cze-2020 Odsłon: 245
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 04-Cze-2020 Odsłon: 260
Informacja dodatkowa 07-Maj-2019 Odsłon: 429
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - jednostki budżetowe - zestawienie łączne - Powiat Jasielski - sporządzone na dzień 31.12.2018 07-Maj-2019 Odsłon: 402
Rachunek zysków i strat - jednostki budżetowe - zestawienie łączne - Powiat Jasielski 07-Maj-2019 Odsłon: 397
Bilans łączny - jednostki budżetowe Powiatu Jasielskiego 07-Maj-2019 Odsłon: 380
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego sporządzony na dzień 31.12.2018 07-Maj-2019 Odsłon: 471
Mikroprojekt pn.: „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník” 28-Maj-2020 Odsłon: 432
Mikroprojekt pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku” 30-Wrz-2019 Odsłon: 627
Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II 24-Lip-2019 Odsłon: 529
Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I 24-Lip-2019 Odsłon: 545
Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej 01-Mar-2019 Odsłon: 725
Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha 01-Mar-2019 Odsłon: 730
Scalenie gruntów wsi Gąsówka z gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha 01-Mar-2019 Odsłon: 600
Scalenie gruntów wsi Czeluśnica z gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha 01-Mar-2019 Odsłon: 666
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej 01-Mar-2019 Odsłon: 1304
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III" 22-Maj-2018 Odsłon: 1147
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II" 22-Maj-2018 Odsłon: 1101
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego 27-Kwi-2018 Odsłon: 1097
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim 20-Paź-2016 Odsłon: 1128
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski 20-Paź-2016 Odsłon: 1221
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło) 20-Paź-2016 Odsłon: 1021
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap 20-Paź-2016 Odsłon: 1168
Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu 20-Paź-2016 Odsłon: 935
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 20-Paź-2016 Odsłon: 994
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap 20-Paź-2016 Odsłon: 981
Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza 20-Paź-2016 Odsłon: 1017
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego 20-Paź-2016 Odsłon: 1159
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną 20-Paź-2016 Odsłon: 859
Jasielska Strefa Usług Publicznych 20-Paź-2016 Odsłon: 1106
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły 20-Paź-2016 Odsłon: 934
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap 20-Paź-2016 Odsłon: 956
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej 20-Paź-2016 Odsłon: 889
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego 20-Paź-2016 Odsłon: 947
Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza 20-Paź-2016 Odsłon: 937
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin 20-Paź-2016 Odsłon: 1213
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej 20-Paź-2016 Odsłon: 903
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim 20-Paź-2016 Odsłon: 895
Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego 20-Paź-2016 Odsłon: 1011
Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów 20-Paź-2016 Odsłon: 936
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica 20-Paź-2016 Odsłon: 969
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla 20-Paź-2016 Odsłon: 1009
Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap 20-Paź-2016 Odsłon: 992
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic 20-Paź-2016 Odsłon: 920
Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego 20-Paź-2016 Odsłon: 1029
Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle 20-Paź-2016 Odsłon: 856
Akty prawa miejscowego 20-Paź-2016 Odsłon: 130862
Uchwała Nr XL/287/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozo 03-Mar-2021 Odsłon: 115
Uchwała Nr XL/286/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób młodych pozostających 03-Mar-2021 Odsłon: 113
Uchwała Nr XL/285/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021 03-Mar-2021 Odsłon: 110
Uchwała Nr XL/284/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle 03-Mar-2021 Odsłon: 102
Uchwała Nr XL/283/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok 03-Mar-2021 Odsłon: 95
Uchwała Nr XL/282/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok 03-Mar-2021 Odsłon: 72
Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2021 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 03-Mar-2021 Odsłon: 66
Uchwała Nr XL/280/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 03-Mar-2021 Odsłon: 62
Uchwała Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok 03-Mar-2021 Odsłon: 74
Uchwała Nr XL/278/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 03-Mar-2021 Odsłon: 75
Uchwała Nr XXXIX/277/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 10-Lut-2021 Odsłon: 98
Uchwała Nr XXXIX/276/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok 10-Lut-2021 Odsłon: 99
Uchwała Nr XXXVIII/275/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 21-Sty-2021 Odsłon: 127
Uchwała Nr XXXVIII/274/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok 21-Sty-2021 Odsłon: 108
Uchwała Nr XXXVII/273/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku 05-Sty-2021 Odsłon: 96
Uchwała Nr XXXVII/272/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 05-Sty-2021 Odsłon: 96
Uchwała Nr XXXVI/271/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 23-Gru-2020 Odsłon: 102
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2021 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XXXVI/270/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. 23-Gru-2020 Odsłon: 195
Uchwała Nr XXXVI/269/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu reh 23-Gru-2020 Odsłon: 93
Uchwała Nr XXXVI/268/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 23-Gru-2020 Odsłon: 102
Uchwała Nr XXXVI/267/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację 23-Gru-2020 Odsłon: 106
Uchwała Nr XXXVI/266/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok 23-Gru-2020 Odsłon: 100
Uchwała Nr XXXVI/265/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 23-Gru-2020 Odsłon: 99
Uchwała Nr XXXVI/264/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2021-2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaś 23-Gru-2020 Odsłon: 100
Uchwała Nr XXXVI/263/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku 23-Gru-2020 Odsłon: 93
Uchwała Nr XXXVI/262/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 23-Gru-2020 Odsłon: 95
Uchwała Nr XXXV/261/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 17-Gru-2020 Odsłon: 103
Uchwała Nr XXXIV/260/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na 07-Gru-2020 Odsłon: 105
Uchwała Nr XXXIV/259/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec 07-Gru-2020 Odsłon: 104
Uchwała Nr XXXIV/258/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu r 07-Gru-2020 Odsłon: 106
Uchwała Nr XXXIV/256/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na 07-Gru-2020 Odsłon: 100
Uchwała Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska 07-Gru-2020 Odsłon: 93
Uchwała Nr XXXIV/254/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Sk 07-Gru-2020 Odsłon: 111
Uchwała Nr XXXIV/253/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 3+378 - 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska 07-Gru-2020 Odsłon: 108
Uchwała Nr XXXIV/252/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu 07-Gru-2020 Odsłon: 99
Uchwała Nr XXXIV/251/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dró 07-Gru-2020 Odsłon: 163
Uchwała Nr XXXIV/250/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 - 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bież 07-Gru-2020 Odsłon: 93
Uchwała Nr XXXIV/249/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu 07-Gru-2020 Odsłon: 82
Uchwała Nr XXXIV/248/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w 07-Gru-2020 Odsłon: 94
Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ci 07-Gru-2020 Odsłon: 84
Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu d 07-Gru-2020 Odsłon: 88
Uchwała Nr XXXIV/245/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w pow 07-Gru-2020 Odsłon: 109
Uchwała Nr XXXIV/244/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŹ i transmisji alarmów, konserwacją k 07-Gru-2020 Odsłon: 124
Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 07-Gru-2020 Odsłon: 85
Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokośc 07-Gru-2020 Odsłon: 102
Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 07-Gru-2020 Odsłon: 83
Uchwała Nr XXXIV/240/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 07-Gru-2020 Odsłon: 81
Uchwała Nr XXXIV/239/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy 07-Gru-2020 Odsłon: 84
Uchwała Nr XXXIV/238/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 07-Gru-2020 Odsłon: 91
Uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 12-Lis-2020 Odsłon: 165
Uchwała Nr XXXIII/236/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów 12-Lis-2020 Odsłon: 156
Uchwała Nr XXXII/233/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 28-Paź-2020 Odsłon: 162
Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 28-Paź-2020 Odsłon: 139
Uchwała Nr XXXI/231/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu 13-Paź-2020 Odsłon: 137
Uchwała Nr XXXI/230/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 13-Paź-2020 Odsłon: 132
Uchwała Nr XXXI/229/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2019 13-Paź-2020 Odsłon: 159
Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 13-Paź-2020 Odsłon: 132
Uchwała Nr XXX/226/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu grantowego pn. " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 11-Wrz-2020 Odsłon: 181
Uchwała Nr XXX/225/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do ś 11-Wrz-2020 Odsłon: 162
Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 11-Wrz-2020 Odsłon: 166
Uchwała Nr XXX/223/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Odziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistyczn 11-Wrz-2020 Odsłon: 178
Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby in 11-Wrz-2020 Odsłon: 156
Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 11-Wrz-2020 Odsłon: 143
Uchwała Nr XXIX/220/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 09-Wrz-2020 Odsłon: 167
Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla 09-Wrz-2020 Odsłon: 200
Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku 09-Wrz-2020 Odsłon: 158
Uchwała Nr XXIX/216/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Jaśle 09-Wrz-2020 Odsłon: 154
Uchwała Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 09-Wrz-2020 Odsłon: 141
Uchwała Nr XXIX/214/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 09-Wrz-2020 Odsłon: 158
Uchwała Nr XXIX/213/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 09-Wrz-2020 Odsłon: 193
Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku 12-Sie-2020 Odsłon: 160
Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 12-Sie-2020 Odsłon: 200
Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. "Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Sv 12-Sie-2020 Odsłon: 179
Uchwała Nr XXVIII/209/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 12-Sie-2020 Odsłon: 173
Uchwała Nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 12-Sie-2020 Odsłon: 166
Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 13-Lip-2020 Odsłon: 196
Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2019 r. 13-Lip-2020 Odsłon: 190
Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok. 13-Lip-2020 Odsłon: 185
Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle 13-Lip-2020 Odsłon: 168
Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 23-Cze-2020 Odsłon: 197
Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja o 23-Cze-2020 Odsłon: 167
Uchwała Nr XXVI/201/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie 23-Cze-2020 Odsłon: 158
Uchwała Nr XXVI/200/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 23-Cze-2020 Odsłon: 149
Uchwała Nr XXVI/199/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 23-Cze-2020 Odsłon: 164
Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 04-Cze-2020 Odsłon: 178
Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 roku 04-Cze-2020 Odsłon: 189
Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób 04-Cze-2020 Odsłon: 174
Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle 04-Cze-2020 Odsłon: 198
Uchwała Nr XXV/194/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2021 rok zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powia 04-Cze-2020 Odsłon: 210
Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego 04-Cze-2020 Odsłon: 161
Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Jaśle 04-Cze-2020 Odsłon: 171
Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle 04-Cze-2020 Odsłon: 154
Uchwała Nr XXV/190/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jaśle 04-Cze-2020 Odsłon: 175
Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i 04-Cze-2020 Odsłon: 160
Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób 04-Cze-2020 Odsłon: 159
Uchwala Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego 14-Kwi-2020 Odsłon: 223
Uchwala Nr XXIV/186/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Jaśle 14-Kwi-2020 Odsłon: 189
Uchwala Nr XXIV/185/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 14-Kwi-2020 Odsłon: 168
Uchwala Nr XXIV/184/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 14-Kwi-2020 Odsłon: 174
Uchwala Nr XXIV/183/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 14-Kwi-2020 Odsłon: 179
Uchwala Nr XXIII/182/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego u 09-Mar-2020 Odsłon: 227
Uchwala Nr XXII/181/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok 24-Lut-2020 Odsłon: 238
Uchwala Nr XXII/180/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2020 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 24-Lut-2020 Odsłon: 228
Uchwala Nr XXII/179/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 24-Lut-2020 Odsłon: 225
Uchwala Nr XXII/178/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020-2024 24-Lut-2020 Odsłon: 223
Uchwala Nr XXII/177/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 24-Lut-2020 Odsłon: 188
Uchwala Nr XXII/176/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. po 24-Lut-2020 Odsłon: 201
Uchwala Nr XXII/175/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywacja osób młodych pozostających 24-Lut-2020 Odsłon: 185
Uchwala Nr XXII/174/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 24-Lut-2020 Odsłon: 214
Uchwala Nr XXII/173/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 24-Lut-2020 Odsłon: 240
Uchwala Nr XXI/172/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia 03-Lut-2020 Odsłon: 203
Uchwala Nr XXI/171/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle 03-Lut-2020 Odsłon: 422
Uchwala Nr XXI/170/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja o 03-Lut-2020 Odsłon: 258
Uchwala Nr XXI/169/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok 03-Lut-2020 Odsłon: 257
Uchwala Nr XXI/168/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach 03-Lut-2020 Odsłon: 240
Uchwala Nr XXI/167/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2020 03-Lut-2020 Odsłon: 200
Uchwala Nr XXI/166/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Tarnowiec na realizację zadania zarządzania drogami po 03-Lut-2020 Odsłon: 184
Uchwala Nr XXI/165/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia Gmienie Tarnowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 4+750 - 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R 03-Lut-2020 Odsłon: 218
Uchwala Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 03-Lut-2020 Odsłon: 200
Uchwala Nr XXI/163/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 03-Lut-2020 Odsłon: 218
Uchwala Nr XX/162/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 27-Gru-2019 Odsłon: 287
Uchwala Nr XX/160/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku 27-Gru-2019 Odsłon: 228
Uchwala Nr XX/161/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 27-Gru-2019 Odsłon: 356
Uchwala Nr XX/159/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 27-Gru-2019 Odsłon: 249
Uchwala Nr XX/158/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego 27-Gru-2019 Odsłon: 293
Uchwala Nr XX/157/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości Skarbu Państwa 27-Gru-2019 Odsłon: 233
Uchwala Nr XX/156/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2020 r. 27-Gru-2019 Odsłon: 256
Uchwala Nr XX/155/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 27-Gru-2019 Odsłon: 215
Uchwala Nr XIX/154/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację 02-Gru-2019 Odsłon: 253
Uchwała Nr XIX/153/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosz 02-Gru-2019 Odsłon: 327
Uchwała Nr XIX/152/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 02-Gru-2019 Odsłon: 232
Uchwała Nr XIX/151/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez posła do Parlamentu Europejskiego 02-Gru-2019 Odsłon: 238
Uchwała Nr XIX/150/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 02-Gru-2019 Odsłon: 240
Uchwała Nr XIX/149/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 02-Gru-2019 Odsłon: 218
Uchwała Nr XIX/148/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w odrębną jednostkę organizac 02-Gru-2019 Odsłon: 257
Uchwała Nr XIX/147/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni oraz zaku 02-Gru-2019 Odsłon: 221
Uchwała Nr XIX/146/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację 02-Gru-2019 Odsłon: 220
Uchwała Nr XIX/145/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 02-Gru-2019 Odsłon: 288
Uchwała Nr XVIII/144/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021 05-Lis-2019 Odsłon: 333
Uchwała Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza - Sowina - Januszkowice w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+0 05-Lis-2019 Odsłon: 250
Uchwała Nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2020 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Kołaczyce na realizację zadania zarządzania drogą pow 05-Lis-2019 Odsłon: 261
Uchwała Nr XVIII/141/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia 05-Lis-2019 Odsłon: 258
Uchwała Nr XVIII/140/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia 05-Lis-2019 Odsłon: 222
Uchwała Nr XVIII/139/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 05-Lis-2019 Odsłon: 236
Uchwała Nr XVIII/138/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację 05-Lis-2019 Odsłon: 203
Uchwała Nr XVIII/137/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu r 05-Lis-2019 Odsłon: 216
Uchwała Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 05-Lis-2019 Odsłon: 222
Uchwała Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 05-Lis-2019 Odsłon: 225
Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska 17-Paź-2019 Odsłon: 304
Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna 17-Paź-2019 Odsłon: 293
Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Skołyszyn 17-Paź-2019 Odsłon: 225
Uchwała Nr XVII/131/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Dębowiec 17-Paź-2019 Odsłon: 228
Uchwała Nr XVII/130/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa-Osiek Jasielski-Samoklęski i chodnikó 17-Paź-2019 Odsłon: 266
Uchwała Nr XVII/129/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Jasło realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło 17-Paź-2019 Odsłon: 204
Uchwała Nr XVII/128/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarn 17-Paź-2019 Odsłon: 195
Uchwała Nr XVII/127/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2020 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników w ciągu tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Jasło 17-Paź-2019 Odsłon: 242
Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 17-Paź-2019 Odsłon: 234
Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 17-Paź-2019 Odsłon: 227
Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na ich realizację 17-Paź-2019 Odsłon: 206
Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 02-Paź-2019 Odsłon: 259
Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki - Zawodzie - Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola - Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pa 02-Paź-2019 Odsłon: 290
Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych 02-Paź-2019 Odsłon: 263
Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi 02-Paź-2019 Odsłon: 280
Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osó 02-Paź-2019 Odsłon: 249
Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 02-Paź-2019 Odsłon: 249
Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe "Pro Familia" w Wojaszówce 02-Paź-2019 Odsłon: 215
Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 02-Paź-2019 Odsłon: 244
Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkoła 02-Paź-2019 Odsłon: 217
Uchwała Nr XVI/115/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle 02-Paź-2019 Odsłon: 227
Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego 02-Paź-2019 Odsłon: 200
Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jasielskiego 02-Paź-2019 Odsłon: 243
Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 02-Paź-2019 Odsłon: 205
Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 336
Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 325
Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim 29-Sie-2019 Odsłon: 365
Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 29-Sie-2019 Odsłon: 366
Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 276
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powia 29-Sie-2019 Odsłon: 239
Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiato 29-Sie-2019 Odsłon: 231
Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Po 29-Sie-2019 Odsłon: 209
Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020 - 2021 zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jedn 29-Sie-2019 Odsłon: 239
Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, Ulicy Hankówka 29-Sie-2019 Odsłon: 227
Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło - ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło - ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło - ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło - ul. Szopena kategorii dróg powiatowych 29-Sie-2019 Odsłon: 198
Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego 29-Sie-2019 Odsłon: 287
Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin 29-Sie-2019 Odsłon: 195
Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 29-Sie-2019 Odsłon: 209
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 29-Sie-2019 Odsłon: 217
Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 29-Sie-2019 Odsłon: 281
Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 29-Sie-2019 Odsłon: 210
Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 29-Sie-2019 Odsłon: 217
Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 16-Lip-2019 Odsłon: 277
Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 16-Lip-2019 Odsłon: 299
Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 16-Lip-2019 Odsłon: 379
Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w uchylającą uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 16-Lip-2019 Odsłon: 305
Uchwała Nr  XIII/83/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018.  26-Cze-2019 Odsłon: 396
Uchwała Nr  XIII/84/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 26-Cze-2019 Odsłon: 381
Uchwała Nr  XIII/85/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle. 26-Cze-2019 Odsłon: 300
Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok. 26-Cze-2019 Odsłon: 272
 Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2018 rok. 26-Cze-2019 Odsłon: 293
Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 26-Cze-2019 Odsłon: 262
Uchwała nr XII/82/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” 27-Maj-2019 Odsłon: 337
Uchwała nr XII/81/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 330
Uchwała nr XII/80/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabi 27-Maj-2019 Odsłon: 282
Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Fundację im. Generała Pułaskiego w związku z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady Historycznej 27-Maj-2019 Odsłon: 389
Uchwała nr XII/78/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo - wychowawczej 27-Maj-2019 Odsłon: 370
Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski 27-Maj-2019 Odsłon: 406
Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadz 27-Maj-2019 Odsłon: 325
Uchwała nr XII/75/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 300
Uchwała nr XII/74/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 414
Uchwała nr XII/73/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 585
Uchwała nr XII/72/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 237
Uchwała nr XII/71/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 246
Uchwała nr XII/70/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr. 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 312
Uchwała nr XII/69/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 214
Uchwała nr XII/68/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 239
Uchwała nr XII/67/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 596
Uchwała nr XII/66/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach 27-Maj-2019 Odsłon: 221
Uchwała nr XII/65/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 209
Uchwała nr XII/64/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 247
Uchwała nr XII/63/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 228
Uchwała nr XII/62/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku 27-Maj-2019 Odsłon: 306
Uchwała nr XII/61/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 427
Uchwała nr XII/60/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 27-Maj-2019 Odsłon: 249
Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 15-Kwi-2019 Odsłon: 369
Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 15-Kwi-2019 Odsłon: 429
Uchwała Nr XI/57/2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 15-Kwi-2019 Odsłon: 385
Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 04-Kwi-2019 Odsłon: 329
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 04-Kwi-2019 Odsłon: 403
Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 04-Kwi-2019 Odsłon: 694
Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. 02-Kwi-2019 Odsłon: 432
Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 02-Kwi-2019 Odsłon: 336
Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego. 02-Kwi-2019 Odsłon: 319
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i 02-Kwi-2019 Odsłon: 371
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019” 02-Kwi-2019 Odsłon: 309
Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. po 02-Kwi-2019 Odsłon: 320
Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja osób młodych pozosta 02-Kwi-2019 Odsłon: 445
Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na 02-Kwi-2019 Odsłon: 382
Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 02-Kwi-2019 Odsłon: 392
Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 02-Kwi-2019 Odsłon: 348
Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek orga 02-Kwi-2019 Odsłon: 341
Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 02-Kwi-2019 Odsłon: 353
Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 02-Kwi-2019 Odsłon: 485
Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. 08-Lut-2019 Odsłon: 455
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 08-Lut-2019 Odsłon: 525
Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 08-Lut-2019 Odsłon: 487
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” dofinansowa 08-Lut-2019 Odsłon: 454
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na 08-Lut-2019 Odsłon: 429
Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na ob 08-Lut-2019 Odsłon: 341
Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 08-Lut-2019 Odsłon: 323
Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. 08-Lut-2019 Odsłon: 419
Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego 25-Sty-2019 Odsłon: 439
Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 25-Sty-2019 Odsłon: 459
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 25-Sty-2019 Odsłon: 479
Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego 25-Sty-2019 Odsłon: 419
Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle 2019 r. 25-Sty-2019 Odsłon: 421
Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 25-Sty-2019 Odsłon: 319
Uchwała Nr VI/25/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 25-Sty-2019 Odsłon: 405
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. 25-Sty-2019 Odsłon: 480
Uchwała Nr V/24/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 578
Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 480
Uchwała Nr V/22/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 617
Uchwała Nr V/21/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 419
Uchwała Nr V/20/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 385
Uchwała Nr V/19/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 526
Uchwała Nr V/18/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego. 16-Sty-2019 Odsłon: 422
Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie 27-Gru-2018 Odsłon: 408
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 27-Gru-2018 Odsłon: 391
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 13-Gru-2018 Odsłon: 419
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabil 13-Gru-2018 Odsłon: 405
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019 – 2020. 13-Gru-2018 Odsłon: 524
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego. 13-Gru-2018 Odsłon: 483
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 13-Gru-2018 Odsłon: 498
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 13-Gru-2018 Odsłon: 396
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 13-Gru-2018 Odsłon: 355
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 13-Gru-2018 Odsłon: 315
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle. 13-Gru-2018 Odsłon: 386
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 13-Gru-2018 Odsłon: 347
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 13-Gru-2018 Odsłon: 408
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle. 30-Lis-2018 Odsłon: 477
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu. 30-Lis-2018 Odsłon: 436
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego. 30-Lis-2018 Odsłon: 426
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 30-Lis-2018 Odsłon: 403
Uchwała Nr LXIII/436/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 26-Lis-2018 Odsłon: 420
Uchwała Nr LXIII/437/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokośc 26-Lis-2018 Odsłon: 423
Uchwała Nr LXII/435/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakres 31-Paź-2018 Odsłon: 517
Uchwała Nr LXII/434/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Pieśni korzeni – współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Białorusi na rzecz propagowania dzie 31-Paź-2018 Odsłon: 480
Uchwała Nr LXII/433/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 31-Paź-2018 Odsłon: 449
Uchwała Nr LXII/432/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 31-Paź-2018 Odsłon: 656
Uchwała Nr LXI/431/2018 z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania oraz zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych. 08-Paź-2018 Odsłon: 544
Uchwała Nr LXI/430/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 08-Paź-2018 Odsłon: 500
Uchwała Nr LXI/429/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na 2019 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Krempna i Brzyska 08-Paź-2018 Odsłon: 712
Uchwała Nr LXI/428/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska. 08-Paź-2018 Odsłon: 570
Uchwała Nr LXI/427/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec 08-Paź-2018 Odsłon: 797
Uchwała Nr LXI/426/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Katy – Myscowa – Krempna, położonej na terenie Gminy Krempn 08-Paź-2018 Odsłon: 514
Uchwała Nr LXI/425/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 08-Paź-2018 Odsłon: 433
Uchwała Nr LXI/424/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 08-Paź-2018 Odsłon: 481
Uchwała Nr LX/423/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle”. 17-Wrz-2018 Odsłon: 637
Uchwała Nr LX/422/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka - Przybówka”. 17-Wrz-2018 Odsłon: 592
Uchwała Nr LX/421/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 3+257 -3+384 kategorii drogi powiatowej. 17-Wrz-2018 Odsłon: 672
Uchwała Nr LX/420/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2019 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do 17-Wrz-2018 Odsłon: 533
Uchwała nr LX/419/2018 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 17-Wrz-2018 Odsłon: 613
Uchwała Nr LIX/418/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 21-Sie-2018 Odsłon: 691
Uchwała Nr LIX/417/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 21-Sie-2018 Odsłon: 992
Uchwała Nr LIX/416/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 21-Sie-2018 Odsłon: 633
Uchwała Nr LVIII/415/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn. 01-Sie-2018 Odsłon: 690
Uchwała Nr LVIII/414/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehab 01-Sie-2018 Odsłon: 533
Uchwała Nr LVIII/413/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Po 01-Sie-2018 Odsłon: 642
Uchwała Nr LVIII/412/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 01-Sie-2018 Odsłon: 692
Uchwała Nr LVIII/411/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego. 01-Sie-2018 Odsłon: 721
Uchwała Nr LVIII/410/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 01-Sie-2018 Odsłon: 630
Uchwała Nr LVIII/409/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 01-Sie-2018 Odsłon: 637
Uchwała Nr LVIII/408/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeniesienia siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego. 01-Sie-2018 Odsłon: 515
Uchwała Nr LVII/407/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie 27-Cze-2018 Odsłon: 649
Uchwała Nr LVII/406/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych P 27-Cze-2018 Odsłon: 483
Uchwała Nr LVII/405/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnow 27-Cze-2018 Odsłon: 528
Uchwała Nr LVII/404/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 27-Cze-2018 Odsłon: 608
Uchwała Nr LVII/403/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 27-Cze-2018 Odsłon: 714
Uchwała Nr LVII/402/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 27-Cze-2018 Odsłon: 583
Uchwała Nr LVII/401/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 27-Cze-2018 Odsłon: 579
Uchwała Nr LVII/400/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 27-Cze-2018 Odsłon: 627
Uchwała Nr LVII/399/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomag 27-Cze-2018 Odsłon: 581
Uchwała Nr LVI/398/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób 19-Cze-2018 Odsłon: 549
Uchwała Nr LVI/397/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2017 rok 19-Cze-2018 Odsłon: 682
Uchwała nr LVI/396/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawowaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok 19-Cze-2018 Odsłon: 577
Uchwała Nr LV/395/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 07-Cze-2018 Odsłon: 750
Uchwała Nr LIV/394/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na bud 30-Maj-2018 Odsłon: 802
Uchwała Nr LIV/393/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińs 30-Maj-2018 Odsłon: 657
Uchwała Nr LIV/392/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020”. 30-Maj-2018 Odsłon: 689
Uchwała Nr LIV/391/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 - 2020 30-Maj-2018 Odsłon: 614
Uchwała Nr LIV/390/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018-2020” 30-Maj-2018 Odsłon: 633
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego. 30-Maj-2018 Odsłon: 952
Uchwała Nr LIV/388/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobr 30-Maj-2018 Odsłon: 781
Uchwała Nr LIV/387/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski 30-Maj-2018 Odsłon: 453
Uchwała Nr LIV/386/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie. 30-Maj-2018 Odsłon: 720
Uchwała nr LIV/385/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017 30-Maj-2018 Odsłon: 650
Uchwała nr LIV/384/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 30-Maj-2018 Odsłon: 437
Uchwała nr LIV/383/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 30-Maj-2018 Odsłon: 576
Uchwała nr LIII/382/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne im. dr Stanisława Kadyiego Oddział w Jaśle 17-Maj-2018 Odsłon: 510
Uchwała nr LIII/381/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 17-Maj-2018 Odsłon: 534
Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 17-Maj-2018 Odsłon: 619
Uchwała nr LIII/379/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań w 2018 roku z zakresu reh 17-Maj-2018 Odsłon: 567
Uchwała Nr LII/378/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 – opraco 11-Kwi-2018 Odsłon: 566
Uchwała nr LII/377/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnai 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 11-Kwi-2018 Odsłon: 632
Uchwała Nr LII/376/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 11-Kwi-2018 Odsłon: 788
Uchwała Nr LI/375/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 11-Kwi-2018 Odsłon: 667
Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 11-Kwi-2018 Odsłon: 835
Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 0+050 - 2+733 - opracowanie dok 22-Mar-2018 Odsłon: 910
Uchwała Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawo 22-Mar-2018 Odsłon: 774
Uchwała Nr L/371/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 22-Mar-2018 Odsłon: 781
Uchwała Nr L/370/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 22-Mar-2018 Odsłon: 769
Uchwała Nr L/369/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostaj 22-Mar-2018 Odsłon: 769
Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 16-Mar-2018 Odsłon: 672
Uchwała Nr XLIX/367/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek org 16-Mar-2018 Odsłon: 510
Uchwała Nr XLIX/366/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018” 16-Mar-2018 Odsłon: 627
Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyc 16-Mar-2018 Odsłon: 686
Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie 16-Mar-2018 Odsłon: 755
Uchwała Nr XLIX/363/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 682
Uchwała Nr XLIX/362/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 796
Uchwała Nr XLIX/361/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 635
Uchwała Nr XLVIII/360/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 16-Mar-2018 Odsłon: 525
Uchwała Nr XLVIII/359/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 16-Mar-2018 Odsłon: 663
Uchwała Nr XLVIII/358/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 16-Mar-2018 Odsłon: 580
Uchwała Nr XLVIII/357/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 542
Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 739
Uchwała Nr XLVII/355/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 554
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 23-Sty-2018 Odsłon: 624
Uchwała Nr XLVII/353/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowi 23-Sty-2018 Odsłon: 516
Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w 23-Sty-2018 Odsłon: 883
Uchwała Nr XLVII/351/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa 23-Sty-2018 Odsłon: 708
Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucow 23-Sty-2018 Odsłon: 878
Uchwała Nr XLVII/349/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegaj 23-Sty-2018 Odsłon: 556
Uchwała Nr XLVII/348/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 713
Uchwała Nr XLVII/347/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017 23-Sty-2018 Odsłon: 603
Uchwała Nr XLVII/346/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2017 roku 23-Sty-2018 Odsłon: 450
Uchwała Nr XLVII/345/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 435
Uchwała Nr XLVI/344/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 23-Sty-2018 Odsłon: 569
Uchwała Nr XLVI/343/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 23-Sty-2018 Odsłon: 590
Uchwała Nr XLVI/342/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r." 23-Sty-2018 Odsłon: 532
Uchwała Nr XLVI/341/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2018 r 23-Sty-2018 Odsłon: 527
Uchwała Nr XLVI/340/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 563
Uchwała Nr XLV/339/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 484
Uchwała Nr XLV/338/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 listopada 2017 r w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 548
Uchwała Nr XLV/337/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 481
Uchwała Nr XLIV/336/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 23-Sty-2018 Odsłon: 506
Uchwała Nr XLIV/335/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 6 im Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w Branżową Szkołę I S 23-Sty-2018 Odsłon: 624
Uchwała Nr XLIV/334/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Zespołu Szkół Budowlanych im Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Zespołu S 23-Sty-2018 Odsłon: 556
Uchwała Nr XLIV/333/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. Jana Pawła II Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 im. Jana Pawła II Zespołu Sz 23-Sty-2018 Odsłon: 568
Uchwała Nr XLIV/332/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 im Stanisława Pawłowskiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 23-Sty-2018 Odsłon: 677
Uchwała Nr XLIV/331/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 23-Sty-2018 Odsłon: 505
Uchwała Nr XLIV/330/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych im Bohaterów Września w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 Zespołu Szkół Te 23-Sty-2018 Odsłon: 554
Uchwała Nr XLIV/329/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz d 23-Sty-2018 Odsłon: 592
Uchwała Nr XLIV/328/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Dębowiec, nieruchomości położonej w miejscowości Folusz 23-Sty-2018 Odsłon: 565
Uchwała Nr XLIV/327/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 3 23-Sty-2018 Odsłon: 605
Uchwała Nr XLIV/326/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im Janusza Korczaka w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 415
Uchwała Nr XLIV/325/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Kąty Myscowa Krempna położonej na ter 23-Sty-2018 Odsłon: 577
Uchwała Nr XLIV/324/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska 23-Sty-2018 Odsłon: 558
Uchwała Nr XLIV/323/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Tarnowiec 23-Sty-2018 Odsłon: 453
Uchwała Nr XLIV/322/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2018 zobowiązań finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i/lub chodników dla Gminy Tarnowiec, Gminy Krempna i Gminy Brzys 23-Sty-2018 Odsłon: 452
Uchwała Nr XLIV/321/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn "Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzec 23-Sty-2018 Odsłon: 506
Uchwała Nr XLIV/320/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej 23-Sty-2018 Odsłon: 521
Uchwała Nr XLIV/319/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpods 23-Sty-2018 Odsłon: 458
Uchwała Nr XLIV/318/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 406
Uchwała Nr XLIV/317/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 539
Uchwała Nr XLIII/316/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielski 23-Sty-2018 Odsłon: 500
Uchwała Nr XLIII/315/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap" 23-Sty-2018 Odsłon: 505
Uchwała Nr XLIII/314/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Tarnowiec 23-Sty-2018 Odsłon: 614
Uchwała Nr XLIII/313/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok - I 23-Sty-2018 Odsłon: 554
Uchwała Nr XLIII/312/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2018 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do 23-Sty-2018 Odsłon: 494
Uchwała Nr XLIII/311/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 531
Uchwała Nr XLIII/310/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 540
Uchwała Nr XLIII/309/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 23-Sty-2018 Odsłon: 556
Uchwała Nr XLII/308/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąsawa na usuwanie skutków nawałnicy 29-Sie-2017 Odsłon: 569
Uchwała Nr XLII/307/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2017 Odsłon: 547
Uchwała Nr XLII/306/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 29-Sie-2017 Odsłon: 552
Uchwała Nr XLII/305/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Strzyżowskim w zakresie prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielono 29-Sie-2017 Odsłon: 615
Uchwała Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w 2017 roku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 29-Sie-2017 Odsłon: 573
Uchwała Nr XLII/303/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w zmieniającą Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz jednostek 29-Sie-2017 Odsłon: 587
Uchwała Nr XLII/302/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 29-Sie-2017 Odsłon: 544
Uchwała Nr XLII/301/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Do 29-Sie-2017 Odsłon: 625
Uchwała Nr XLII/300/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Ciekl 29-Sie-2017 Odsłon: 502
Uchwała Nr XLII/299/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 561
Uchwała Nr XLI/298/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową na pokrycie wkładu własnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w projekcie pn. "Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zd 29-Sie-2017 Odsłon: 620
Uchwała Nr XLI/297/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Pow 29-Sie-2017 Odsłon: 556
Uchwała Nr XLI/296/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na bu 29-Sie-2017 Odsłon: 526
Uchwała Nr XLI/295/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 29-Sie-2017 Odsłon: 546
Uchwała Nr XLI/294/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 29-Sie-2017 Odsłon: 629
Uchwała Nr XLI/293/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 29-Sie-2017 Odsłon: 528
Uchwała Nr XLI/292/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 478
Uchwała Nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2016 rok. 29-Sie-2017 Odsłon: 515
Uchwała Nr XL/290/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 524
Uchwała Nr XXXIX/289/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielski 29-Sie-2017 Odsłon: 586
Uchwała Nr XXXIX/288/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych P 29-Sie-2017 Odsłon: 577
Uchwała Nr XXXIX/287/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2017 Odsłon: 547
Uchwała Nr XXXIX/286/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powierzenia gminie Kołaczyce realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina - Januszkowice polegająca na bud 29-Sie-2017 Odsłon: 481
Uchwała Nr XXXIX/285/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 29-Sie-2017 Odsłon: 533
Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 547
Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Maj-2017 Odsłon: 556
Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 30-Mar-2017 Odsłon: 538
Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji \"Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017\" 30-Mar-2017 Odsłon: 482
Uchwała Nr XXXVIII/281/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą 30-Mar-2017 Odsłon: 503
Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 30-Mar-2017 Odsłon: 469
Uchwała Nr XXXVIII/279/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 30-Mar-2017 Odsłon: 526
Uchwała Nr XXXVII/278/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację 09-Mar-2017 Odsłon: 583
Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2017 09-Mar-2017 Odsłon: 537
Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 09-Mar-2017 Odsłon: 603
Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 24-Lut-2017 Odsłon: 568
Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod 24-Lut-2017 Odsłon: 608
Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla 24-Lut-2017 Odsłon: 748
Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niz 24-Lut-2017 Odsłon: 536
Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie 24-Lut-2017 Odsłon: 503
Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle 24-Lut-2017 Odsłon: 487
Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 24-Lut-2017 Odsłon: 500
Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 24-Lut-2017 Odsłon: 542
Uchwała Nr XXXV/267/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do podjęcia działań związanych z zawarciem porozumienia z Zarządem Województwa 10-Lut-2017 Odsłon: 616
Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle 24-Sty-2017 Odsłon: 535
Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle 24-Sty-2017 Odsłon: 575
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle przez Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Powiatu w 24-Sty-2017 Odsłon: 581
Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2017 r. 24-Sty-2017 Odsłon: 591
Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2017 r 24-Sty-2017 Odsłon: 648
Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 24-Sty-2017 Odsłon: 557
Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 24-Sty-2017 Odsłon: 728
Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu 24-Sty-2017 Odsłon: 563
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie, stanowiącej własność 24-Sty-2017 Odsłon: 505
Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 24-Sty-2017 Odsłon: 572
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2017 24-Sty-2017 Odsłon: 419
Uchwała Nr XXXIII/255/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala 22-Gru-2016 Odsłon: 577
Uchwała Nr XXXIII/254/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Janusza Przetacznika do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle przez Uchwałę Nr 22-Gru-2016 Odsłon: 628
Uchwała Nr XXXIII/253/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 22-Gru-2016 Odsłon: 628
Uchwała Nr XXXIII/252/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 22-Gru-2016 Odsłon: 578
Uchwała Nr XXXIII/251/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 22-Gru-2016 Odsłon: 553
Uchwała Nr XXXIII/250/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2017 rok 22-Gru-2016 Odsłon: 561
Uchwała Nr XXXIII/249/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 22-Gru-2016 Odsłon: 541
Uchwała Nr XXXIII/248/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\". 22-Gru-2016 Odsłon: 505
Uchwała Nr XXXIII/247/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 22-Gru-2016 Odsłon: 481
Uchwała Nr XXXIII/246/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 22-Gru-2016 Odsłon: 593
Uchwała Nr XXXIII/245/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 22-Gru-2016 Odsłon: 470
Uchwała Nr XXXII/237/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 30-Lis-2016 Odsłon: 542
Uchwała Nr XXXII/243/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2017-2018 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w 30-Lis-2016 Odsłon: 633
Uchwała Nr XXXII/242/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017. 30-Lis-2016 Odsłon: 727
Uchwała Nr XXXII/241/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawno 30-Lis-2016 Odsłon: 742
Uchwała Nr XXXII/240/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 30-Lis-2016 Odsłon: 508
Uchwała Nr XXXII/239/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 30-Lis-2016 Odsłon: 657
Uchwała Nr XXXII/238/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 30-Lis-2016 Odsłon: 550
Uchwała Nr XXXI/236/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 619
Uchwała Nr XXXI/235/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 582
Uchwała Nr XXXI/234/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 594
Uchwała Nr XXXI/233/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 615
Uchwała Nr XXXI/232/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 583
Uchwała Nr XXXI/231/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu 10-Lis-2016 Odsłon: 628
Uchwała Nr XXXI/230/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego 10-Lis-2016 Odsłon: 645
Uchwała Nr XXXI/229/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego 10-Lis-2016 Odsłon: 721
Uchwała Nr XXXI/228/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 10-Lis-2016 Odsłon: 752
Uchwała XXX/221/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna w okresie od 1 listopada 2016 27-Paź-2016 Odsłon: 534
Uchwała XXX/220/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okres 27-Paź-2016 Odsłon: 580
Uchwała XXX/219/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 27-Paź-2016 Odsłon: 996
Uchwała XXX/218/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 27-Paź-2016 Odsłon: 723
Uchwała XXX/227/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie odwołania Starosty Jasielskiego 27-Paź-2016 Odsłon: 652
Uchwała XXX/226/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego. 27-Paź-2016 Odsłon: 657
Uchwała XXX/225/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimn 27-Paź-2016 Odsłon: 597
Uchwała Nr XXX/224/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą "Scalenie 27-Paź-2016 Odsłon: 688
Uchwała XXX/223/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2017 - 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w J 27-Paź-2016 Odsłon: 533
Uchwała XXX/222/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska w okresie od 27-Paź-2016 Odsłon: 526
Uchwała XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 14-Wrz-2016 Odsłon: 638
Uchwała XXVIII/216/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 14-Wrz-2016 Odsłon: 536
Uchwała XXVIII/215/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle". 14-Wrz-2016 Odsłon: 664
Uchwała XXVIII/214/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka - III etap 14-Wrz-2016 Odsłon: 535
Uchwała XXVIII/213/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów II Etap" 14-Wrz-2016 Odsłon: 485
Uchwała XXVIII/212/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości położonej w Jaśle 14-Wrz-2016 Odsłon: 489
Uchwała XXVII/203/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2016 Odsłon: 576
Uchwała XXVII/202/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej. 29-Sie-2016 Odsłon: 532
Uchwała XXVII/201/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 29-Sie-2016 Odsłon: 673
Uchwała XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd. 29-Sie-2016 Odsłon: 610
Uchwała XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2016 Odsłon: 500
Uchwała XXVII/198/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odpowiedzi na skargę 29-Sie-2016 Odsłon: 654
Uchwała XXVII/197/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Powiatem Jasielskim a Miastem Jasłem, Gminą Tarnowiec i Gminą Skołyszyn dotyczących prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katech 29-Sie-2016 Odsłon: 433
Uchwała XXVII/196/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Spe 29-Sie-2016 Odsłon: 432
Uchwała XXVII/195/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2016 29-Sie-2016 Odsłon: 458
Uchwała XXVII/194/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określe 29-Sie-2016 Odsłon: 526
Uchwała XXVII/211/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Miasta Jasła. 29-Sie-2016 Odsłon: 634
Uchwała XXVII/210/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego za cenę niższą od ich wartości rynkowej. 29-Sie-2016 Odsłon: 555
Uchwała XXVII/209/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr IX/72/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie p 29-Sie-2016 Odsłon: 622
Uchwała XXVII/208/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 556
Uchwała XXVII/207/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Jasielskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 539
Uchwała XXVII/206/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 507
Uchwała XXVII/205/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2017 na pokrycie kosztów usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej. 29-Sie-2016 Odsłon: 586
Uchwała XXVII/204/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Jaśle do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 29-Sie-2016 Odsłon: 540
Uchwała XXVI/193/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Dębowiec nieruchomości położonej w miejscowości Pagórek 24-Cze-2016 Odsłon: 514
Uchwała Nr XXV/192/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 611
Uchwała Nr XXV/191/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 533
Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 608
Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu wraz z modernizacją układu technol 17-Cze-2016 Odsłon: 602
Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2024 17-Cze-2016 Odsłon: 526
Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 684
Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2015 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 548
Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 527
Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim" 17-Cze-2016 Odsłon: 577
Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2015 - 2017" 17-Maj-2016 Odsłon: 558
Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016" 17-Maj-2016 Odsłon: 573
Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu pn. "Powiat Jasielski dla rodzin wielodzietnych" 17-Maj-2016 Odsłon: 500
Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego położonej w miejscowości Nowy Żmigród 17-Maj-2016 Odsłon: 570
Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Radość, gmina Dębowiec 17-Maj-2016 Odsłon: 544
Uchwała Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegającą na budowie chodnika i odwod 17-Maj-2016 Odsłon: 530
Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotró 17-Maj-2016 Odsłon: 528
Uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości 17-Maj-2016 Odsłon: 476
Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Glin 17-Maj-2016 Odsłon: 511
Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji i kompetencji kształcenia ogólnego w placówkach oświatowyc 17-Maj-2016 Odsłon: 500
Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie rozwiązania porozumienia z Miastem Jasłem o zorganizowanie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego 17-Maj-2016 Odsłon: 427
Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie 17-Maj-2016 Odsłon: 550
Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwa "Aktywizacja osób młodych pozostających 17-Maj-2016 Odsłon: 433
Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozo 17-Maj-2016 Odsłon: 537
Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 17-Maj-2016 Odsłon: 456
Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Jasielski z Miastem Jasłem dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle 17-Maj-2016 Odsłon: 465
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 31-Mar-2016 Odsłon: 959
Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022” 31-Mar-2016 Odsłon: 809
Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 31-Mar-2016 Odsłon: 529
Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Glinik Pol 31-Mar-2016 Odsłon: 481
Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2016 - 2019 31-Mar-2016 Odsłon: 580
Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane na realizację zadań w 2016 roku z zakresu rehabilita 31-Mar-2016 Odsłon: 467
Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie odpowiedzi na skargę 31-Mar-2016 Odsłon: 609
Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 31-Mar-2016 Odsłon: 575
Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle. 23-Lut-2016 Odsłon: 558
Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok. 23-Lut-2016 Odsłon: 628
Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „Podkarpa 23-Lut-2016 Odsłon: 543
Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Jasielskiego. 23-Lut-2016 Odsłon: 538
Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle za cenę niższą od jej wartości rynkowej. 23-Lut-2016 Odsłon: 511
Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji internatu funkcjonującego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2016 Odsłon: 546
Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2016 Odsłon: 595
Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie o zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanej szkoły – Liceum Ogólnokształc 23-Lut-2016 Odsłon: 511
Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu ter 23-Lut-2016 Odsłon: 550
Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 597
Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2016 rok, 28-Sty-2016 Odsłon: 2358
Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 606
Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka 28-Sty-2016 Odsłon: 566
Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2 + 607 – 2 + 69 28-Sty-2016 Odsłon: 678
Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1899R Droga przez wieś Grabanina w km 0 + 392 przez 28-Sty-2016 Odsłon: 507
Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 1 + 6 28-Sty-2016 Odsłon: 533
Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 0 + 794 w miej 28-Sty-2016 Odsłon: 497
Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III”. 28-Sty-2016 Odsłon: 549
Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II”. 28-Sty-2016 Odsłon: 654
Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część I”. 28-Sty-2016 Odsłon: 631
Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacji pr 28-Sty-2016 Odsłon: 450
Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 22. 28-Sty-2016 Odsłon: 450
Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. 28-Sty-2016 Odsłon: 530
Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 432
Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 502
Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 60 m² nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 444
Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 8 m² nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 432
Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Skołyszyn nieruchomości położonych w miejscowości Harklowa i Pusta Wola. 28-Sty-2016 Odsłon: 458
Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Skołyszyn nieruchomości położonych w miejscowości Bączal Dolny i Bączal Górny. 28-Sty-2016 Odsłon: 447
Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok. 28-Sty-2016 Odsłon: 513
Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 06-Lut-2017 Odsłon: 516
Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015-2024. 11-Sty-2016 Odsłon: 566
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2016 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XX/128/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku. 11-Sty-2016 Odsłon: 666
Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środo 11-Sty-2016 Odsłon: 635
Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środo 11-Sty-2016 Odsłon: 539
Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 11-Sty-2016 Odsłon: 509
Uchwała Nr XIX/123/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 18-Gru-2015 Odsłon: 618
Uchwała Nr XIX/122/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 18-Gru-2015 Odsłon: 564
Uchwała Nr XIX/121/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 18-Gru-2015 Odsłon: 566
Uchwała Nr XIX/120/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 18-Gru-2015 Odsłon: 534
Uchwała Nr XIX/119/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu Rady Powiatu w Jaśle na 2016 r. 18-Gru-2015 Odsłon: 625
Uchwała Nr XIX/118/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. 18-Gru-2015 Odsłon: 2258
Uchwała Nr XIX/117/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym. 18-Gru-2015 Odsłon: 520
Uchwała Nr XIX/116/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ or 18-Gru-2015 Odsłon: 475
Uchwała Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 roku 18-Gru-2015 Odsłon: 1898
Uchwała Nr XIX/114/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok 18-Gru-2015 Odsłon: 530
Uchwała Nr XVIII/113/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu. 04-Gru-2015 Odsłon: 705
Uchwała Nr XVIII/112/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego. 04-Gru-2015 Odsłon: 593
Uchwała Nr XVIII/111/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego. 04-Gru-2015 Odsłon: 670
Uchwała Nr XVIII/110/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie odwołania Starosty Jasielskiego. 04-Gru-2015 Odsłon: 609
Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie nie przedłużenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym 26-Lis-2015 Odsłon: 665
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza. 26-Lis-2015 Odsłon: 2327
Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Memoriału Młodzieży na Starostę Jasielskiego. 26-Lis-2015 Odsłon: 632
Uchwała Nr XVII/106/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz r 26-Lis-2015 Odsłon: 519
Uchwała Nr XVII/105/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. 26-Lis-2015 Odsłon: 587
Uchwała Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2016. 26-Lis-2015 Odsłon: 534
Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 26-Lis-2015 Odsłon: 2327
Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej. 26-Lis-2015 Odsłon: 590
Uchwała Nr XVII/101/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją s 26-Lis-2015 Odsłon: 661
Uchwała Nr XVII/100/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi o podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 26-Lis-2015 Odsłon: 514
Uchwała Nr XVII/99/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 1 stycznia 26-Lis-2015 Odsłon: 398
Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na te 26-Lis-2015 Odsłon: 442
Uchwała Nr XVII/97/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 26-Lis-2015 Odsłon: 499
Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie przekazania Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnik 06-Lis-2015 Odsłon: 619
Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 06-Lis-2015 Odsłon: 525
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 09-Wrz-2015 Odsłon: 612
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, 09-Wrz-2015 Odsłon: 622
Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/236/2001 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie aktu założycielskiego Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle, 09-Wrz-2015 Odsłon: 498
Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów - II etap\". 09-Wrz-2015 Odsłon: 585
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2014. 09-Wrz-2015 Odsłon: 522
Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka\". 09-Wrz-2015 Odsłon: 556
Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 09-Wrz-2015 Odsłon: 529
Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” 09-Wrz-2015 Odsłon: 536
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod nazwa „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (I)” 09-Wrz-2015 Odsłon: 512
Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku wsprawie działań do czasu rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Jaśle wniosku o odwołanie Franciszka Miśkowicza z funkcji Starosty Jasielskiego. 30-Paź-2015 Odsłon: 585
Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 6 + 0 30-Paź-2015 Odsłon: 537
Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego, 30-Paź-2015 Odsłon: 530
Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/10 z dnia 3-grudnia 2010 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 611
Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 570
Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 500
Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 30-Paź-2015 Odsłon: 447
Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 613
Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Jasło nieruchomości położonych w miejscowości Chrząstówka, 30-Paź-2015 Odsłon: 556
Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka - II 30-Paź-2015 Odsłon: 534
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr XI/75/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 27-Lip-2015 Odsłon: 661
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr X/73/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie : zamiaru przystąpienia do projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaś 09-Lip-2015 Odsłon: 585
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr X/74/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2016-2017 dla projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i ro 09-Lip-2015 Odsłon: 520
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/72/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „ PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ” (PS 25-Cze-2015 Odsłon: 800
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/71/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, na rzecz Skarbu Państwa. 25-Cze-2015 Odsłon: 527
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego służebnością przesyłu 25-Cze-2015 Odsłon: 543
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/69/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 554
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2014 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 554
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/67/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 503
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/66/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 01.06.2015 r. 28-Maj-2015 Odsłon: 560
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działk 28-Maj-2015 Odsłon: 531
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/64/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działk 28-Maj-2015 Odsłon: 582
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/63/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określone stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchom 28-Maj-2015 Odsłon: 538
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/62/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. 28-Maj-2015 Odsłon: 540
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. 28-Maj-2015 Odsłon: 530
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/60/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 28-Maj-2015 Odsłon: 594
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/59/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod nazwą „Aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (I)”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 585
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/58/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin – w miejscowości Glinik Polski 30-Kwi-2015 Odsłon: 532
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/57/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowośc 30-Kwi-2015 Odsłon: 547
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/56/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowośc 30-Kwi-2015 Odsłon: 568
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/55/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piot 30-Kwi-2015 Odsłon: 542
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 482
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/53/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2015-2017”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 625
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015-2017”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 490
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2015-2017’ 30-Kwi-2015 Odsłon: 657
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/50/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020. 30-Kwi-2015 Odsłon: 504
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/49/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 30-Kwi-2015 Odsłon: 511
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/48/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych NR 1906R, 1907R i 1910R w sezonie zimowym 2014/2015 26-Mar-2015 Odsłon: 587
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/47/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 26-Mar-2015 Odsłon: 562
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/46/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2015”. 26-Mar-2015 Odsłon: 499
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/45/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2015 roku z zakresu rehabilitacji s 26-Mar-2015 Odsłon: 474
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/44/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jasielskiego 26-Mar-2015 Odsłon: 520
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/43/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok 26-Mar-2015 Odsłon: 600
Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 743
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 790
Uchwała Nr V/41/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego 26-Lut-2015 Odsłon: 610
Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2016-2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i St 26-Lut-2015 Odsłon: 617
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 26-Lut-2015 Odsłon: 625
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego” 26-Lut-2015 Odsłon: 513
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 539
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 533
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 644
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020. 26-Lut-2015 Odsłon: 639
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 535
Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Przedstawicieli Rady Powiatu w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 29-Sty-2015 Odsłon: 581
Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r. w Jaśle w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 29-Sty-2015 Odsłon: 536
Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 29-Sty-2015 Odsłon: 670
Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 29-Sty-2015 Odsłon: 540
Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sty-2015 Odsłon: 517
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie 29-Sty-2015 Odsłon: 502
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie 29-Sty-2015 Odsłon: 649
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie 29-Sty-2015 Odsłon: 531
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach 29-Sty-2015 Odsłon: 483
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 29-Sty-2015 Odsłon: 552
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2015 r. 29-Sty-2015 Odsłon: 431
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2015 rok. 29-Sty-2015 Odsłon: 523
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok 29-Sty-2015 Odsłon: 470
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 516
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad reprezentacji Powiatu Jasielskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 572
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 609
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 30-Gru-2014 Odsłon: 579
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: udzielenia zgody na bonifikatę od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd. 30-Gru-2014 Odsłon: 529
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek- Sądkowa- Dobrucowa w miejscowości Gliniczek”. 30-Gru-2014 Odsłon: 528
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jasielskiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 479
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/411/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym ty 30-Gru-2014 Odsłon: 503
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2014 rok 30-Gru-2014 Odsłon: 552
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 30-Gru-2014 Odsłon: 600
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2015 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 30-Gru-2014 Odsłon: 567
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego 08-Gru-2014 Odsłon: 596
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 08-Gru-2014 Odsłon: 544
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 08-Gru-2014 Odsłon: 531
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu. 01-Gru-2014 Odsłon: 593
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego. 01-Gru-2014 Odsłon: 667
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego. 01-Gru-2014 Odsłon: 682
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle. 01-Gru-2014 Odsłon: 661
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 01-Gru-2014 Odsłon: 642
Uchwała Nr LIX/418/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/403/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 - 2017 na pokrycie kosztów 06-Lis-2014 Odsłon: 492
Uchwała Nr LIX/417/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 06-Lis-2014 Odsłon: 587
Uchwała Nr LIX/416/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymywania dróg powiatowych położonych na Gminie Tarnowiec w sezonie zimowym 2014/2015 06-Lis-2014 Odsłon: 572
Uchwała Nr LIX/415/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji: ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017\" 06-Lis-2014 Odsłon: 564
Uchwała Nr LIX/414/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym 06-Lis-2014 Odsłon: 602
Uchwała Nr LIX/413/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2015 rok na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymywanie dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacje sygn 06-Lis-2014 Odsłon: 877
Uchwała Nr LIX/412/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2015 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z utrzymywaniem czystości oraz monitorowaniem i ochroną mienia w budynku Starostwa Powi 06-Lis-2014 Odsłon: 535
Uchwała Nr LIX/411/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowych tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 roku 06-Lis-2014 Odsłon: 740
Uchwała Nr LIX/410/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 06-Lis-2014 Odsłon: 623
Uchwała Nr LVIII/409/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów\" 25-Wrz-2014 Odsłon: 527
Uchwała Nr LVIII/408/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu 25-Wrz-2014 Odsłon: 762
Uchwała Nr LVIII/407/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu pod nazwą ,,Zabudowa rowu z wykonaniem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska 25-Wrz-2014 Odsłon: 514
Uchwała Nr LVIII/406/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła 25-Wrz-2014 Odsłon: 614
Uchwała Nr LVIII/405/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 25-Wrz-2014 Odsłon: 587
Uchwała Nr LVIII/404/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 25-Wrz-2014 Odsłon: 528
Uchwała nr LVII/403/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 - 2017 na pokrycie kosztów usług dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizac 28-Sie-2014 Odsłon: 622
Uchwała Nr LVII/402/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 28-Sie-2014 Odsłon: 565
Uchwała nr LVII/401/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 28-Sie-2014 Odsłon: 555
Uchwała nr LVII/400/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą \"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej 28-Sie-2014 Odsłon: 522
Uchwała nr LVII/399/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiat 28-Sie-2014 Odsłon: 522
Uchwała nr LVII/398/21014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 516
Uchwała Nr LVII/397/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Krempna nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 508
Uchwała Nr LVII/396/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 475
Uchwała Nr LVII/395/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 525
Uchwała Nr LVII/394/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 28-Sie-2014 Odsłon: 552
Uchwała Nr LVII/393/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 28-Sie-2014 Odsłon: 510
Uchwała Nr LVII/392/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 28-Sie-2014 Odsłon: 578
Uchwała Nr LVII/391/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 28-Sie-2014 Odsłon: 451
Uchwała Nr LVI/390/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Jaśle do reprezentowania Rady Powiatu w Jaśle przed sądami administracyjnymi 24-Lip-2014 Odsłon: 483
Uchwała Nr LVI/389/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/110/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego działki gruntu 24-Lip-2014 Odsłon: 551
Uchwała Nr LVI/388/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własno 24-Lip-2014 Odsłon: 479
Uchwała Nr LVI/387/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 24-Lip-2014 Odsłon: 661
Uchwała Nr LV/386/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Jaśle do reprezentowania Rady Powiatu w Jaśle przed sądami administracyjnymi 26-Cze-2014 Odsłon: 548
Uchwał Nr LV/385/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Stanisława Ciupy do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w jaśle w Uchwale nr LIII/374/2014 z dnia 29 maja 2014 r. 26-Cze-2014 Odsłon: 513
Uchwała Nr LV/384/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 26-Cze-2014 Odsłon: 508
Uchwała Nr LV/383/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 26-Cze-2014 Odsłon: 645
Uchwła Nr LV/382/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2013 rok 26-Cze-2014 Odsłon: 629
Uchwała Nr LV/381/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok 26-Cze-2014 Odsłon: 519
Uchwała Nr LIV/380/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w zakresie działalności prosektorium 12-Cze-2014 Odsłon: 647
Uchwała Nr LIV/379/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 12-Cze-2014 Odsłon: 496
Uchwała Nr LIII/378/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 29-Maj-2014 Odsłon: 596
Uchwała Nr LIII/377/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu kluczowego pn. \"Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło)\" 29-Maj-2014 Odsłon: 573
Uchwała Nr LIII/376/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle 29-Maj-2014 Odsłon: 523
Uchwała Nr LIII/375/2014 Rady Powiatu w jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego na działania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie 29-Maj-2014 Odsłon: 564
Uchwała Nr LIII/374/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 29-Maj-2014 Odsłon: 591
Uchwała Nr LIII/373/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 29-Maj-2014 Odsłon: 536
Uchwała Nr LII/372/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie 24-Kwi-2014 Odsłon: 494
Uchwała Nr LII/371/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 24-Kwi-2014 Odsłon: 555
Uchwała Nr LII/370/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015-2016 na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych 24-Kwi-2014 Odsłon: 504
Uchwała Nr LII/369/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1910R Grab - Wysz 24-Kwi-2014 Odsłon: 540
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze 24-Kwi-2014 Odsłon: 629
Uchwała Nr LII/367/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 24-Kwi-2014 Odsłon: 570
Uchwała Nr LII/366/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 24-Kwi-2014 Odsłon: 541
Uchwała Nr LI/365/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania pod nazwą \"Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka we Wrocance\". 27-Mar-2014 Odsłon: 551
Uchwała Nr LI/364/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielskiego 27-Mar-2014 Odsłon: 483
Uchwała Nr LI/363/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2014 roku z zakresu rehabilitacji s 27-Mar-2014 Odsłon: 489
Uchwała Nr LI/362/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2014 - 2015 27-Mar-2014 Odsłon: 524
Uchwała Nr LI/361/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu 27-Mar-2014 Odsłon: 476
Uchwała Nr LI/360/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powi 27-Mar-2014 Odsłon: 618
Uchwała Nr LI/359/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 27-Mar-2014 Odsłon: 535
Uchwała Nr L/358/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 27-Lut-2014 Odsłon: 532
Uchwała Nr L/357/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą \"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn 27-Lut-2014 Odsłon: 502
Uchwała Nr L/356/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie włączenia Bursy Międzyszkolnej do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 27-Lut-2014 Odsłon: 560
Uchwała Nr L/355/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2015 rok zobowiązań finansowych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w 27-Lut-2014 Odsłon: 556
Uchwała Nr L/354/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w wprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 27-Lut-2014 Odsłon: 636
Uchwała Nr XLIX/353/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielski 22-Sty-2014 Odsłon: 623
Uchwała Nr XLIX/352/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2015-2016 zobowiązania na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku położonego przy ul. 3 Maja 95 w Jaśle, stano 22-Sty-2014 Odsłon: 568
Uchwała Nr XLIX/351/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle 22-Sty-2014 Odsłon: 574
Uchwała Nr XLIX/350/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce, gmina Jasło 22-Sty-2014 Odsłon: 517
Uchwała Nr XLIX/349/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 22-Sty-2014 Odsłon: 564
Uchwała Nr XLIX/348/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2014 r. 22-Sty-2014 Odsłon: 524
Uchwała Nr XLIX/347 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2014 r. 22-Sty-2014 Odsłon: 494
Uchwała XLIX/346/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 22-Sty-2014 Odsłon: 562
Uchwała Nr XLIX/345/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 22-Sty-2014 Odsłon: 556
Uchwała Nr XLVIII/344/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 19-Gru-2013 Odsłon: 532
Uchwała Nr XLVIII/343/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaśle 19-Gru-2013 Odsłon: 579
Uchwała Nr XLVIII/342/2013 Rady Powiatu w Jasle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2014 rok 19-Gru-2013 Odsłon: 519
Uchwała Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finan 19-Gru-2013 Odsłon: 515
Uchwała Nr XLVIII/340/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 19-Gru-2013 Odsłon: 537
Uchwała Nr XLVIII/339/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 19-Gru-2013 Odsłon: 510
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2014 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVIII/338/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. 19-Gru-2013 Odsłon: 660
Uchwała Nr XLVII/337/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem fina 28-Lis-2013 Odsłon: 526
Uchwała Nr XLVII/336/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/314/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 28-Lis-2013 Odsłon: 545
Uchwała Nr XLVII/335/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2014-2016 zobowiązań na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektów szkolnych przy ul. Staszica w Jaśle 28-Lis-2013 Odsłon: 498
Uchwała Nr XLVII/334/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2014 na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych 28-Lis-2013 Odsłon: 563
Uchwała Nr XLVII/333/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVI/251/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasła z przeznaczeniem 28-Lis-2013 Odsłon: 568
Uchwała nr XLVII/332/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości położonych w Jaśle, obręb nr 15 - Żółków 28-Lis-2013 Odsłon: 672
Uchwała Nr XLVII/331/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2014 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości oraz monitorowaniem i ochroną mienia w budynku Starostwa Pow 28-Lis-2013 Odsłon: 495
Uchwała Nr XLVII/330/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym 28-Lis-2013 Odsłon: 496
Uchwała Nr XLVII/329/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 28-Lis-2013 Odsłon: 553
Uchwała Nr XLVII/328/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę dotyczącą zachowania lekarza wykonującego pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle i Dyrekcji Szpitala 28-Lis-2013 Odsłon: 638
Uchwała Nr XLVII/327/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle dotyczącej zasad zatrudnienia na stanowisku nauczyciela 28-Lis-2013 Odsłon: 561
Uchwała Nr XLVII/326/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji \"Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2014\" 28-Lis-2013 Odsłon: 439
Uchwała Nr XLVII/325/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 28-Lis-2013 Odsłon: 410
Uchwała nr XLVI/324/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dębowiec 24-Paź-2013 Odsłon: 670
Uchwała nr XLVI/323/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014-2017 na udzielenie pomocy finansowej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację projektu 24-Paź-2013 Odsłon: 609
Uchwała nr XLVI/322/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego 24-Paź-2013 Odsłon: 563
Uchwała nr XLVI/321/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Jasła na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian 24-Paź-2013 Odsłon: 590
Uchwała nr XLVI/320/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg, na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych 24-Paź-2013 Odsłon: 533
Uchwała nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2013 roku 24-Paź-2013 Odsłon: 622
Uchwała nr XLVI/318/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Miasta Jasła nieruchomości położonych w Jaśle, obręb nr 07 - Południe 24-Paź-2013 Odsłon: 553
Uchwala nr XLVI/317/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2014 rok na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją 24-Paź-2013 Odsłon: 567
Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/260/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski 24-Paź-2013 Odsłon: 545
Uchwała nr XLVI/315/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/202/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu 24-Paź-2013 Odsłon: 586
Uchwała nr XLVI/314/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 24-Paź-2013 Odsłon: 544
Uchwała Nr XLV/313/2013 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2014 - 2015 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i Starostwa Powiatowego 26-Wrz-2013 Odsłon: 615
Uchwała Nr XLV/312/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 26-Wrz-2013 Odsłon: 568
Uchwała nr XLV/311/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 06 - Zachód 26-Wrz-2013 Odsłon: 504
Uchwała Nr XLV/310/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1842 Jasło-Warzyce kategorii drogi powiatowej 26-Wrz-2013 Odsłon: 578
Uchwała Nr XLV/309/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych 26-Wrz-2013 Odsłon: 617
Uchwała Nr XLV/308/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/250/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.\"Rozwój produktów i marek regionaln 26-Wrz-2013 Odsłon: 536
Uchwała Nr XLV/307/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce-Sieklówka-Lubla - III etap\" 26-Wrz-2013 Odsłon: 510
Uchwała Nr XLV/306/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 26-Wrz-2013 Odsłon: 581
Uchwała Nr XLV/3052013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymywania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w sezonie zimowym 2013/201 26-Wrz-2013 Odsłon: 548
Uchwała Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1910R Grab - Wyszowatka 26-Wrz-2013 Odsłon: 530
Uchwała Nr XLIV/303/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 29-Sie-2013 Odsłon: 590
Uchwała Nr XLIV/302/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 29-Sie-2013 Odsłon: 564
Uchwała Nr XLIV/301/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2013 Odsłon: 497
Uchwała Nr XLIV/300/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego na lata 2013-2015 29-Sie-2013 Odsłon: 604
Uchwała Nr XLIV/299/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośc 29-Sie-2013 Odsłon: 583
Uchwała Nr XLIV/298/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Jasielskim 29-Sie-2013 Odsłon: 490
Uchwała Nr XLIV/297/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 29-Sie-2013 Odsłon: 748
Uchwała Nr XLIV/296/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Powiatu odnoście podjęcia decyzji o budowie ronda w Osobnicy 29-Sie-2013 Odsłon: 535
Uchwała Nr XLIII/295/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2013 roku dla projektu pn. \"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap\". 26-Lip-2013 Odsłon: 615
Uchwała Nr XLIII/294/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 26-Lip-2013 Odsłon: 560
Uchwała Nr XLII/293/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Jasło nieruchomości położonej w miejscowości Gorajowice, gmina Jasło 10-Lip-2013 Odsłon: 584
Uchwała nr XLII/292/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Kołaczyce nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka 10-Lip-2013 Odsłon: 529
Uchwała Nr XLII/291/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 490
Uchwała Nr XLII/290/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w prawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 522
Uchwała Nr XLII/289/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w prawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń będących w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 546
Uchwała Nr XLII/288/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych znajdujących się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 629
Uchwała Nr XLII/287/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. \"Jasielska strefa usług publicznych\" 10-Lip-2013 Odsłon: 537
Uchwała Nr XLII/286/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. \"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielski\" 10-Lip-2013 Odsłon: 612
Uchwała Nr XLII/285/2013 Rady Powiatu w jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014-2017 dla projektu 10-Lip-2013 Odsłon: 499
Uchwała Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-p 10-Lip-2013 Odsłon: 566
Uchwała Nr XLII/283/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 10-Lip-2013 Odsłon: 482
Uchwała Nr XLII/282/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 10-Lip-2013 Odsłon: 621
Uchwała Nr XLI/281/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2012 rok. 27-Cze-2013 Odsłon: 491
Uchwała Nr XLI/280/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok. 27-Cze-2013 Odsłon: 516
Uchwała Nr XL/279/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle projektu 23-Maj-2013 Odsłon: 483
Uchwała Nr XL/278/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle dotyczące finansowania stażu 23-Maj-2013 Odsłon: 587
Uchwała Nr XL/277/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 23-Maj-2013 Odsłon: 562
Uchwała Nr XXXIX/276/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu 26-Kwi-2013 Odsłon: 481
Uchwała Nr XXXIX/275/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. \"Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego-jasielskiego\" 26-Kwi-2013 Odsłon: 595
Uchwała Nr XXXIX/274/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 26-Kwi-2013 Odsłon: 530
Uchwała Nr XXXIX/273/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego 26-Kwi-2013 Odsłon: 637
Uchwała Nr XXXIX/272/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych L. Feleńczak w Rzeszowie na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 26-Kwi-2013 Odsłon: 533
Uchwała Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego, położonych w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 515
Uchwała Nr XXXIX/270/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 542
Uchwała Nr XXXIX/269/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 725
Uchwała NR XXXIX/268/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawdodowej w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 538
Uchwała Nr XXXIX/267/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 666
Uchwała NR XXXIX/266/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych z siedzibą w Jaśle, ul. Szkolna 21a 26-Kwi-2013 Odsłon: 536
Uchwała Nr XXXIX/265/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielsk 26-Kwi-2013 Odsłon: 515
Uchwała Nr XXXIX/264/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 26-Kwi-2013 Odsłon: 428
Uchwała Nr XXXVIII/263/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 09-Kwi-2013 Odsłon: 514
Uchwała Nr XXXVII/262/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 492
Uchwała Nr XXXVII/261/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 507
Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 21-Mar-2013 Odsłon: 581
Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 478
Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 21-Mar-2013 Odsłon: 498
Uchwała nr XXXVII/257/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2013 roku 21-Mar-2013 Odsłon: 612
Uchwała Nr XXXVII/256/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 21-Mar-2013 Odsłon: 549
Uchwała Nr XXXVII/255/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 21-Mar-2013 Odsłon: 721
Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013 - 2014 dla projektu pn. \"Powiat bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie jasielskim\" 08-Mar-2013 Odsłon: 527
Uchwała Nr XXXVI/252/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 roku 08-Mar-2013 Odsłon: 579
Uchwała NrXXXVI/251/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasła 08-Mar-2013 Odsłon: 640
Uchwała Nr XXXVI/253/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2014 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku 13-Lut-2013 Odsłon: 494
Uchwała nr XXXV/250/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. \"Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza\" oraz zabezpieczenia środków finansowych. 28-Lut-2013 Odsłon: 543
Uchwała Nr XXXV/249/2013 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół w Trzcinicy. 28-Lut-2013 Odsłon: 512
Uchwała Nr XXXV/248/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 28-Lut-2013 Odsłon: 543
Uchwała nr XXXIV/247/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań na lata 2013-2014 25-Sty-2013 Odsłon: 548
Uchwała Nr XXXIV246/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 552
Uchwała Nr XXXIV/245/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania 25-Sty-2013 Odsłon: 542
Uchwała nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości, znajdującej sie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 544
Uchwała nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 546
Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 545
Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r. 25-Sty-2013 Odsłon: 544
Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie 25-Sty-2013 Odsłon: 504
Uchwała nr XXXIV/239/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 509
Uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych w Jaśle z Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 593
Uchwała Nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy o zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanych szkół 25-Sty-2013 Odsłon: 443
Uchwała Nr XXXIV/236/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Internatu w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 561
Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 424
Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 548
Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 445
Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 589
Uchwała Nr XXXIV/231/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 460
Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 25-Sty-2013 Odsłon: 426
Uchwała Nr XXXIII/229/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pt. \"Program aktywizacji społecznej 20-Gru-2012 Odsłon: 568
Uchwała Nr XXXIII/228/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Święcany 20-Gru-2012 Odsłon: 524
Uchwała Nr XXXIII/226/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu 20-Gru-2012 Odsłon: 534
Uchwała Nr XXXIII/225/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/198/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia 20-Gru-2012 Odsłon: 646
Uchwała Nr XXXIII/224/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 20-Gru-2012 Odsłon: 684
Uchwała Nr XXXIII/223/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 20-Gru-2012 Odsłon: 504
Uchwała Nr XXXIII/222/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 20-Gru-2012 Odsłon: 499
Uchwała Nr XXXIII/221/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle 20-Gru-2012 Odsłon: 532
Uchwała Nr XXXIII/220/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r. 20-Gru-2012 Odsłon: 543
Uchwała Nr XXXIII/219/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 roku 20-Gru-2012 Odsłon: 512
Uchwała Nr XXXIII/218/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 20-Gru-2012 Odsłon: 426
Uchwała Nr XXXIII/217/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 20-Gru-2012 Odsłon: 448
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2013 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XXXIII/216/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. 20-Gru-2012 Odsłon: 643
Uchwała Nr XXXII/215/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 06-Gru-2012 Odsłon: 595
Uchwała Nr XXXI/214/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013-2014 dla projektu 15-Lis-2012 Odsłon: 494
Uchwała Nr XXXI/213/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 15-Lis-2012 Odsłon: 492
Uchwała Nr XXXI/212/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie skargi na Starostę Jasielskiego dotyczącej zaświadczenia w sprawie posiadania prawa jazdy. 15-Lis-2012 Odsłon: 641
Uchwała Nr XXXI/211/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. 15-Lis-2012 Odsłon: 552
Uchwała Nr XXXI/210/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 15-Lis-2012 Odsłon: 507
Uchwała XXX/209/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 19-Paź-2012 Odsłon: 614
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/199/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2012 w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec 19-Paź-2012 Odsłon: 534
Uchwała XXX/207/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 r zatwierdzenia realizacji przez PUP w Jaśle projektu pod tytułem „Czas na własną firmę\" współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Społecznego. 19-Paź-2012 Odsłon: 553
Uchwała XXX/206/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 19-Paź-2012 Odsłon: 548
Uchwała XXX/205/2012 Rady Powiatu w Jaśle 2012 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym. 19-Paź-2012 Odsłon: 479
Uchwała XXX/204/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2013 - 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych 19-Paź-2012 Odsłon: 527
Uchwała XXX/203/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok. 19-Paź-2012 Odsłon: 549
Uchwała XXX/202/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpiecz. środków na realizację 19-Paź-2012 Odsłon: 594
Uchwała XXX/201/2012 Rady Powiatu powierzeniu Gminie Krempna realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi pow. Krempna-Polany strona lewa\". 19-Paź-2012 Odsłon: 664
Uchwała Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Pow. Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 19-Paź-2012 Odsłon: 535
Uchwała Nr XXIX/199/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 27-Wrz-2012 Odsłon: 562
Uchwała Nr XXIX/198/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. \"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R 27-Wrz-2012 Odsłon: 577
Uchwała Nr XXIX/197/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka 27-Wrz-2012 Odsłon: 550
Uchwała Nr XXIX/196/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Gorajowice 27-Wrz-2012 Odsłon: 545
Uchwała Nr XXIX/195/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych 27-Wrz-2012 Odsłon: 602
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle 27-Wrz-2012 Odsłon: 493
Uchwała Nr XXIX/193/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Tadeusza Baniaka do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle w Uchwale Nr XXVIII/183/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. 27-Wrz-2012 Odsłon: 550
Uchwała Nr XXIX/192/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę XXX - nauczyciela w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie na Dyrektora ZS Panią Barbarę Wierdak-Cyboroń 27-Wrz-2012 Odsłon: 512
Uchwała Nr XXIX/191/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w jaśle projektu pod tytułem \"Bądź aktywny - zwolnij bezrobocie\" 27-Wrz-2012 Odsłon: 588
Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 27-Wrz-2012 Odsłon: 557
Uchwała nr XXVIII/189/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013-2014 dla projektu \"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiat Jasielski - II etap\" 23-Sie-2012 Odsłon: 598
Uchwała nr XXVIII/188/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań w latach 2013-2014 dla projektu pn. \"Jasielska strefa usług publicznych\" 23-Sie-2012 Odsłon: 506
Uchwała nr XXVIII/187/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 23-Sie-2012 Odsłon: 499
Uchwała nr XXVIII/186/2012 Rada Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia r. skład Zespołu Szkół nr w Jaśle 23-Sie-2012 Odsłon: 760
Uchwała nr XXVIII/185/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych w 2012 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 23-Sie-2012 Odsłon: 540
Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3 - letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2012 - 2014 23-Sie-2012 Odsłon: 690
Uchwała nr XXVIII/183/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia w sprawie odpowiedzi na ponowną skargę Pana Tadeusza Baniaka na podział środków finansowych dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 2012 r. 23-Sie-2012 Odsłon: 585
Uchwała nr XXVIII/182/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego 2012 rok. 23-Sie-2012 Odsłon: 512
Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu \"Wzrost atrakcyjności kulturalnej powiatu jasielskiego poprzez przeprowadzenie Festiwalu 27-Lip-2012 Odsłon: 556
Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013-2014 dla projektu \"Poprawa standardu Domu Dziecka w Wolicy 27-Lip-2012 Odsłon: 542
Uchwała nr XXVII/179/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2012-2014 dla projektu \"Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu 27-Lip-2012 Odsłon: 525
Uchwała XXVI/178/2012 r Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: wdrożenia programu restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2012 - 2013. 12-Lip-2012 Odsłon: 593
Uchwała XXVI/177/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 562
Uchwała XXVI/176/2012 r Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 651
Uchwała nr XXVI/175/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod tytułem \"Od aktywności do zatrudnienia\" współfinansowanego ze środków Europejskiego 12-Lip-2012 Odsłon: 534
Uchwała XXVI/174/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 611
Uchwała XXVI/173/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. 12-Lip-2012 Odsłon: 554
Uchwały XXVI/172/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 582
Uchwały XXVI/171/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 544
Uchwała XXVI/170/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 536
Uchwała XXVI/169/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 525
Uchwała XXVI/168/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usług. i Spożywczych w Jaśle 12-Lip-2012 Odsłon: 427
Uchwała XXVI/167/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 418
Uchwała nr XXVI/166/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok. 12-Lip-2012 Odsłon: 495
Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 541
Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2011 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 571
Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatowej Jasielskiego na 2012 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 532
Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 515
Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie likwidacji wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 635
Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 483
Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2012 r w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 21-Cze-2012 Odsłon: 483
Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 21-Cze-2012 Odsłon: 617
Uchwała NR XXV/165/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie nadania statusu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 552
Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na 2013 rok na zadanie inwestycyjne pn: \"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1828 R Święcany - Lisów\" 31-Maj-2012 Odsłon: 510
Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Tadeusza Baniaka z-cy Prezesa Zarządu MKS \"MOSiR\" Jasło na Przewodniczącego Zarządu Adama Kmiecika. 31-Maj-2012 Odsłon: 482
Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 31-Maj-2012 Odsłon: 527
Uchwała NR XXIV/153/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012 r w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r. 31-Maj-2012 Odsłon: 659
Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu w Jaśle na 2012r. 15-Lut-2016 Odsłon: 539
Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażania zgody na zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającej zarządzanie powiatem jasielskim 26-Kwi-2012 Odsłon: 494
Uchwała XXIII/151/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 26-Kwi-2012 Odsłon: 663
Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr II/11/10 rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotowego działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 26-Kwi-2012 Odsłon: 493
Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr II/11/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 26-Kwi-2012 Odsłon: 492
Oświadczenie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Jaśle dotyczącego Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-20250 podjęte podczas XXII sesji Rady Powiatu w Jaśle 12-Kwi-2012 Odsłon: 474
Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 29-Mar-2012 Odsłon: 591
Uchwały nr XXI/144/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r . w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku stanowiącym współwłasności Powiatu Jasielskiego. 29-Mar-2012 Odsłon: 545
Uchwały nr XXI/143/2012 Rady Powiatu z w Jaśle uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Daniela Ryznara 29-Mar-2012 Odsłon: 595
Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego 29-Mar-2012 Odsłon: 520
Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsadkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 29-Mar-2012 Odsłon: 501
Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r. 29-Mar-2012 Odsłon: 543
Zawiadomienie 01-Mar-2012 Odsłon: 624
Uchwała Rady Powiatu XIX/138/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości Powiatu Jasielskiego w Nowym Żmigrodzie. 16-Lut-2012 Odsłon: 497
Uchwała XIX/137/2012 Rady Powiatu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego. 16-Lut-2012 Odsłon: 551
Uchwała XIX/136/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego. 16-Lut-2012 Odsłon: 524
Uchwała XIX/135/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 550
Uchwała XIX/134/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru likwidacji Techniku Uzupełniającego Nr 2 im. Generała Józefa Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 528
Uchwała Rady Powiatu XIX/133/2102 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 553
Uchwała XIX/132/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego 2012 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 589
Uchwała XIX/131/2012 Rady Powiatu z dnia 16 lutego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 528
Uchwała XIX/130/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 477
Uchwała XIX/129/2012 Rady Powiatu zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy. 16-Lut-2012 Odsłon: 521
Uchwała XIX/128/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 400
Uchwała XIX/127/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 475
Uchwała XIX/126/2012 Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 443
Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Generała Józefa Hallera wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 506
Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Powiatu z dnia 16 lutego 2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożyw 16-Lut-2012 Odsłon: 456
Uchwała nr XIX/123/2012 w zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 426
Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r. 16-Lut-2012 Odsłon: 509
Uchwała Nr XVIII/121/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Powiatu Jasielskiego znajdującego się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 09-Sty-2012 Odsłon: 607
Uchwała Nr XVIII/120/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Powiatu Jasielskiego znajdującego się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 09-Sty-2012 Odsłon: 521
Uchwała Nr XVIII/119/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 09-Sty-2012 Odsłon: 682
Uchwała Nr XVIII/118/2012 w sprawie wystąpienia Powiatu Jasielskiego ze Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna \"Beskid Niski\" z siedzibą w Krośnie 09-Sty-2012 Odsłon: 579
Uchwała Nr XVIII/117/2012 w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 09-Sty-2012 Odsłon: 592
Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2012 r. 09-Sty-2012 Odsłon: 646
Uchwała Nr XVIII/115/2012 w sprawie zatwierdzenia planu Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2012 r. 09-Sty-2012 Odsłon: 606
Uchwała Nr XVIII/114/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 09-Sty-2012 Odsłon: 646
Uchwała Nr XVIII/113/2012 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 09-Sty-2012 Odsłon: 666
Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie realizacji i zabezpieczeń środków finansowych dla projektu pn. \"Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego\" 22-Gru-2011 Odsłon: 580
Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej dla DPS w Foluszu. 22-Gru-2011 Odsłon: 555
Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie kosztów dostawy żywności dla mieszkańców DPS w Foluszu 22-Gru-2011 Odsłon: 519
Uchwała nr XVII/109/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z ubezpieczeniem mienia Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. 22-Gru-2011 Odsłon: 515
Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 22-Gru-2011 Odsłon: 523
Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2012 rok. 22-Gru-2011 Odsłon: 562
Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 r. 22-Gru-2011 Odsłon: 515
Uchwała nr XVII/105/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 22-Gru-2011 Odsłon: 581
Uchwała nr XVII/104/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 22-Gru-2011 Odsłon: 592
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2012 rok Rady Powiatu w Jaśle nr XVII/103/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. 22-Gru-2011 Odsłon: 621
Uchwała nr XVI/102/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tomografu komputerowego. 30-Lis-2011 Odsłon: 548
Uchwała nr XVI/101/2011 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego II etap 30-Lis-2011 Odsłon: 472
Uchwała nr XVI/100/2011 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu 30-Lis-2011 Odsłon: 490
Uchwała nr XVI/99/2011 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Jasło o zorganizowanie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego. 30-Lis-2011 Odsłon: 482
Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 30-Lis-2011 Odsłon: 489
Uchwała Nr XVI/97/2011 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r. 30-Lis-2011 Odsłon: 546
Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Adama Kucharskiego, 27-Paź-2011 Odsłon: 629
Uchwały Nr XV/95/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku ZS w Nowym Żmigrodzie 27-Paź-2011 Odsłon: 570
Uchwały Nr XV/94/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 27-Paź-2011 Odsłon: 535
Uchwały Nr XV/93/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 27-Paź-2011 Odsłon: 534
Uchwały Nr XV/92/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów\" 27-Paź-2011 Odsłon: 620
Uchwały Nr XV/91/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R 27-Paź-2011 Odsłon: 516
Uchwały Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element PSIM 27-Paź-2011 Odsłon: 586
Uchwały Nr XV/89/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r., 27-Paź-2011 Odsłon: 576
Uchwały Nr XV/88/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec 27-Paź-2011 Odsłon: 554
Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Powiatu z dnia 29 września 2011r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych dla Powiatu Jasielskiego do projektu partnerskiego pn. \"Wdrażanie wspólnych działań 29-Wrz-2011 Odsłon: 500
Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Powiatu w Jaśle z 29 września 2011r w sprawie wspólnej realizacji z Miastem Jasłem, Miastem Truskawcem, Samborską Radą Rejonową i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców 29-Wrz-2011 Odsłon: 625
Uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały budżet Powiatu Jasielskiego na 2011r. 29-Wrz-2011 Odsłon: 560
Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 września 2011r. w sprawie przystąpienia Powiatu Jasielskiego do projektu partnerskiego pn. \"Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki\" 16-Wrz-2011 Odsłon: 516
Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Powiatu z dnia 16 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji, wraz Gminą Nowy Żmigród, zadania inwestycyjnego p.n.\"Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie\" 16-Wrz-2011 Odsłon: 603
Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 września 2011 w sprawie udzielenia zgody na użycie herbu Powiatu Jasielskiego. 16-Wrz-2011 Odsłon: 658
Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zmian Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 16-Wrz-2011 Odsłon: 532
Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 16-Wrz-2011 Odsłon: 688
Nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadań pod nazwą „Budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn” 12-Sie-2011 Odsłon: 552
Nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasło z przeznaczeniem na realizację zadania „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu 12-Sie-2011 Odsłon: 530
Nr XII/77/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji Technikum w Nowym Żmigrodzie funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 12-Sie-2011 Odsłon: 528
Nr XII/76/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowym Żmigrodzie funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 12-Sie-2011 Odsłon: 493
Nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle na czas oznaczony do 3 lat 12-Sie-2011 Odsłon: 496
Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020, 12-Sie-2011 Odsłon: 515
Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r 12-Sie-2011 Odsłon: 597
Nr XII/72/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 12-Sie-2011 Odsłon: 510
Uchwała nr XI/71/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Łazy Dębowieckie 01-Lip-2011 Odsłon: 556
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XI/70/2011 w sprawie działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora 01-Lip-2011 Odsłon: 617
Uchwała Rady Powiatu nr XI/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 01-Lip-2011 Odsłon: 636
Uchwała nr XI/68/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie nadania Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 01-Lip-2011 Odsłon: 644
Uchwały nr XI/67/2011 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle 01-Lip-2011 Odsłon: 774
Uchwała nr XI/66/2011 Rady Powiatu w Jaśle sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 01-Lip-2011 Odsłon: 509
Uchwała nr XI/65/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w Zespole Szkół nr 3 im. St. Poniatowskiego w Jaśle ul. Szkolna 23 01-Lip-2011 Odsłon: 491
Uchwała nr XI/64/2011 Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach 01-Lip-2011 Odsłon: 696
Uchwała XI/63/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie deficytu roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 01-Lip-2011 Odsłon: 629
Uchwała XI/62/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011r. 01-Lip-2011 Odsłon: 711
Uchwała Rady Powiatu nr 61/X/2011 w sprawie zamiany uchwały nr II/9/2010 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011 17-Cze-2011 Odsłon: 508
Uchwała nr 60/X/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym. 17-Cze-2011 Odsłon: 672
Uchwała nr X/59/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2010 rok 17-Cze-2011 Odsłon: 596
Uchwała X/58/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie rozpatrzenia i zatwardzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok 17-Cze-2011 Odsłon: 503
Apel Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2011 r. skierowany do Posłów i Senatorów Województwa Podkarpackiego oraz Pani Katarzyny Hall Minister Edukacji Narodowej 31-Maj-2011 Odsłon: 526
Uchwała nr IX/57/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 31-Maj-2011 Odsłon: 587
Uchwała nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w miejscowości Ożenna. 31-Maj-2011 Odsłon: 553
Uchwała nr IX/55/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok 31-Maj-2011 Odsłon: 642
Uchwała nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie kosztów wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu na okres remontu kuchni 31-Maj-2011 Odsłon: 536
Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 19-Kwi-2011 Odsłon: 573
Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie Powiatu Jasielskiego do realizacji projektu pn. \"Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego\" 19-Kwi-2011 Odsłon: 536
Uchwała nr VII/51/2011 Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/359/10 Rady Powiatu w Jaśle z dn. 10 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości w drodze darowizny. 07-Kwi-2011 Odsłon: 554
Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Jasielskiego. 07-Kwi-2011 Odsłon: 664
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/310/2010 Powiatu w Jaśle z dn. 30 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizacje projektu 07-Kwi-2011 Odsłon: 488
uchwała nr VII/48/2011 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały IV/23/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 03.02.2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2011r 07-Kwi-2011 Odsłon: 607
Uchwała nr VII/47/2011 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Alicji Stanuli i Pana Jana Stanuli na działalność Poradni ortopedyczno -traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 07-Kwi-2011 Odsłon: 537
Uchwały nr VII/46/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011r w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą. 07-Kwi-2011 Odsłon: 501
Uchwała nr VII/45/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar w rodzinie na rok 2011. 07-Kwi-2011 Odsłon: 521
Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2011. 07-Kwi-2011 Odsłon: 516
Uchwała nr VII/43/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok 07-Kwi-2011 Odsłon: 569
Uchwała nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Jaśle wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Jasielskiego. 03-Mar-2011 Odsłon: 518
Uchwała nr VI/41/2011 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 03-Mar-2011 Odsłon: 607
Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 03-Mar-2011