Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 34 na parterze budynku) do dnia 15 kwietnia 2021r. do godz. 12:00.

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 34 na parterze budynku) do dnia 23 kwietnia 2021r. do godz. 12:00.

 

31-2020-zl-nr-6-dokumentacja-projektowa - pobierz

31-2020-zl-nr-7-stwiorb - pobierz

 

31 - 2020 - dokumentacja projektowa zamienna w zakresie posadowienia - Pobierz

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf761.88 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf1.25 MBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc65.50 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf944.04 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc45.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf821.87 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc39.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf800.91 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr 4doc37.00 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr_4pdf587.88 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5doc82.00 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr_5pdf406.31 KBMagdalena Furman
Dokumentacja projektowa zał. nr 6docx0 bytesMagdalena Furman
STWiORB zał. nr 7docx0 bytesMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr 8doc38.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr_8pdf562.32 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 9doc31.00 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr_9pdf418.09 KBMagdalena Furman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniupdf436.13 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 1 pdf637.09 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania nr 1pdf453.12 KBMagdalena Furman
Ostateczna decyzja środowiskowapdf1.31 MBMagdalena Furman
Projekt stałej organizacji ruchupdf517.95 KBMagdalena Furman
STWiORB zamienny-posadowieniepdf346.78 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2pdf438.65 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf868.67 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertdoc36.50 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertpdf685.80 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf714.34 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:37 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:37 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:37 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:38 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:39 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:39 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:41 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:41 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:43 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:44 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:44 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:44 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, grudzień 2020 13:45 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, grudzień 2020 14:58 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, marzec 2021 13:32 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, marzec 2021 13:33 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, marzec 2021 13:36 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 24, marzec 2021 13:37 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 24, marzec 2021 13:38 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, marzec 2021 13:40 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, marzec 2021 13:40 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, marzec 2021 13:41 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 24, marzec 2021 13:45 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, kwiecień 2021 12:47 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 13, kwiecień 2021 12:53 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, kwiecień 2021 14:19 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, kwiecień 2021 14:20 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, kwiecień 2021 14:20 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14, maj 2021 13:58 Magdalena Furman