Tytuł Wytworzony Odsłony
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski” 30-Gru-2020 Odsłon: 1891
Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R 23-Gru-2020 Odsłon: 4634
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” 21-Gru-2020 Odsłon: 3352
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch Części: Część 1 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+086 – 0+410 w miejscowości Dębowiec”, Część 2 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka w km 1+000 – 1+855”, 14-Paź-2020 Odsłon: 749
Wykonanie robót budowlanych w ramach mikroprojektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik”, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020, polegających na budowie altany, ogrodzenia i utw 24-Wrz-2020 Odsłon: 354
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym położonym w Jaśle przy ul. Słowackiego 6. 02-Wrz-2020 Odsłon: 410
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 2 części 21-Sie-2020 Odsłon: 1404
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej (parter i II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle" 30-Lip-2020 Odsłon: 377
Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok 22-Lip-2020 Odsłon: 510
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. 18-Cze-2020 Odsłon: 1820