Tytuł Wytworzony Odsłony
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+410 – 0+752 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”; Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powi 01-Paź-2019 Odsłon: 140
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 2+100 – 2+305,4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”. 01-Paź-2019 Odsłon: 102
Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego w ramach zadania pn. „Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego” zadania pn. „Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego” 25-Wrz-2019 Odsłon: 110
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej (wymiana kotła c. o.) w ramach zadania pn. „Wymiana kotła c. o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”. 06-Wrz-2019 Odsłon: 233
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 2+100 – 2+305,4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”, 27-Sie-2019 Odsłon: 141
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" - I etap 14-Sie-2019 Odsłon: 335
„Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle” 02-Sie-2019 Odsłon: 221
Przebudowa dróg powiatowych w ramach 3 części 01-Sie-2019 Odsłon: 439
Przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” 24-Lip-2019 Odsłon: 157
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle” w km 0+022 – 0+497 19-Lip-2019 Odsłon: 175