Tytuł Wytworzony Odsłony
Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie 11-Cze-2019 Odsłon: 64
Wykonanie robót budowlanych I etapu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu" 16-Kwi-2019 Odsłon: 207
Wymiana świetlików dachowych na dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”. 04-Cze-2019 Odsłon: 53
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”; Zadanie nr 05-Cze-2019 Odsłon: 146
Wykonanie robót budowlanych obejmujących obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami 05-Mar-2019 Odsłon: 1362
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km 0+000 – 0+900 ”; 2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. 15-Paź-2018 Odsłon: 323
Wymiana drzwi wewnętrznych oraz malowanie sufitów i ścian w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle 17-Sty-2019 Odsłon: 298
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie 05-Mar-2019 Odsłon: 320