Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria ogólna, pokój 34 w terminie do dnia 23.02.2021 r. do godziny 12.00.

 

36-2020-zal-nr-6-dokumentacja-projektowa Pobierz

36-2020-zal-nr-7-STWiORB Pobierz

 

36 - 2020-zal-nr-6-dokumentacja-projektowa-po-modyfikacji-nr - 1 Pobierz

36 - 2020-zal-nr-7-STWiORB-po-modyfikacji-nr - 1 Pobierz

 

 

MODYFIKACJA SIWZ NR 2

36 - 2020-zal-6-dokumentacja-projektowa Pobierz

36 - 2020-zal-nr-7-STWIORB Pobierz

 

UWAGA !!!   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria ogólna, pokój 34 w terminie do dnia 25.03.2021 r. do godziny 12.00

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf606.88 KBMagdalena Furman
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapdf1.26 MBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr 1doc63.00 KBMagdalena Furman
Formularz oferty (wzór) zał. nr_1pdf782.59 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr 2doc44.50 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór) zał. nr_2pdf699.11 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr 3doc39.00 KBMagdalena Furman
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) zał. nr_3pdf675.04 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr 4doc35.00 KBMagdalena Furman
Wykaz robót budowlanych (wzór) zał. nr_4pdf523.73 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5doc85.00 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr_5pdf230.40 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr_8doc38.50 KBMagdalena Furman
Karta gwarancyjna zał. nr 8pdf431.03 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr 9doc30.00 KBMagdalena Furman
Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) zał. nr_9pdf416.30 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 1 pdf530.33 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5-po modyfikacji-nr-1doc84.00 KBMagdalena Furman
Tabela elementów scalonych (wzór) zał. nr 5-po modyfikacji-nr - 1pdf229.99 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 2pdf131.09 KBMagdalena Furman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniupdf160.33 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 3pdf354.94 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1pdf471.84 KBMagdalena Furman
Modyfikacja siwz nr 4pdf534.74 KBMagdalena Furman
Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2pdf564.31 KBMagdalena Furman
Załącznik do odpowiedzi na pytaniapdf140.36 KBMagdalena Furman
Informacja z otwarcia ofertpdf295.78 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofertdoc36.50 KBMagdalena Furman
Załącznik do informacji z otwarcia ofert-pdf556.05 KBMagdalena Furman
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejpdf522.21 KBMagdalena Furman
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:12 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:13 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:14 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:14 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:15 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:15 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:15 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:17 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:18 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:18 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30, grudzień 2020 11:18 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 30, grudzień 2020 11:24 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 30, grudzień 2020 11:26 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, styczeń 2021 13:52 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, styczeń 2021 13:53 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, styczeń 2021 13:53 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, styczeń 2021 13:59 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, styczeń 2021 14:01 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, styczeń 2021 10:46 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, styczeń 2021 10:47 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, styczeń 2021 10:48 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, styczeń 2021 10:48 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, styczeń 2021 10:49 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, styczeń 2021 11:03 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, styczeń 2021 11:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, styczeń 2021 11:10 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 15:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17, luty 2021 13:00 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17, luty 2021 13:01 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony. środa, 17, luty 2021 13:04 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22, luty 2021 15:07 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, luty 2021 15:06 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, luty 2021 15:07 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, luty 2021 15:07 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, marzec 2021 14:38 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, marzec 2021 14:38 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, marzec 2021 14:38 Magdalena Furman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27, kwiecień 2021 13:22 Magdalena Furman