Tytuł Wytworzony Odsłony
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zad. publ. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku 03-Gru-2020 Odsłon: 158
Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 18-Lis-2020 Odsłon: 158
Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 09-Lis-2020 Odsłon: 171
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 05-Lis-2020 Odsłon: 251
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradn 05-Lis-2020 Odsłon: 367
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 29-Lis-2019 Odsłon: 505
Ogłoszenie o naborze na członka Komisji Konkursowej 06-Lis-2019 Odsłon: 463
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 06-Lis-2019 Odsłon: 584
Uchwała Nr 144/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w 2019 r. 21-Paź-2019 Odsłon: 412
Uchwała ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2019 21-Maj-2019 Odsłon: 484