Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) oraz art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Jasła, Burmistrz Kołaczyc, wójtów gmin z Powiatu Jasielskiego oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

  • 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19.01.2018 r.

 

       Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku

 

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy w 2018 roku

poniedziałek - piątek

sobota

niedziela

1.

Apteka typu „A” „Lubelska 1”

Jasło, ul. Lwowska 9/11

Apteka czynna całodobowo

(również w święta i inne dni wolne od pracy)

2.

Apteka prywatna typu „A"

Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 14

Apteka czynna całodobowo

(również w święta i inne dni wolne od pracy)

3.

Apteka prywatna typu „B”

Jasło, ul. Mickiewicza 5

7:30 – 20:00

8:00 – 13:00

nieczynne

4.

Apteka prywatna typu „B”

Jasło, ul. Grota Roweckiego 66

8:00 – 20:00

8:00 – 14:00

nieczynne

5.

Apteka prywatna typu „A” „Niezapominajka”

Jasło, ul. Rynek 20

7:00 – 20:00

7:00 – 15:00

nieczynne

6.

Apteka prywatna typu „B” „Rodzinna II”

Jasło, ul. Mickiewicza 3

7:30 – 19:30

8:00 – 14:-00

nieczynne

7.

Apteka typu „A”

„Cefarm Rzeszów S.A.”

Jasło, ul. Rynek 23

7:00 – 19:30

7:30 – 15:00

nieczynne

8.

Apteka prywatna typu „A”

Jasło, ul. Staszica 17

7:00 – 19:00

8:00 – 14:00

nieczynne

9.

Apteka typu „A”

„FARM-Lider s.c.”

Jasło, ul. Jana Pawła II 35

8:00 – 19:00

8:00 – 15:00

11:00 – 17:00

10.

Apteka typu „A” „Alba”

Jasło, ul. Szkolna 2a

7:00 – 22:00

7:00 – 21:00

9:00 – 20:00
(również w święta i inne dni wolne od pracy)

11.

Apteka prywatna typu „B”

Jasło, ul. Jana Pawła II 6a

8:00 – 17:00

8:00 – 13:00

nieczynne

12.

Apteka typu „A”

„Cefarm Rzeszów S.A.”

Jasło, ul. Baczyńskiego 15

7:30 – 20:00

7:30 – 15:00

nieczynne

13.

Apteka prywatna typu „B"

Jasło, ul. 3 Maja 101

8:00 – 18:00

8:00 – 14:00

nieczynne

14.

Apteka prywatna typu „A" „Rodzinna”

Jasło, ul. 3 Maja 13

7:30 – 19:30

8:00 – 14:00

nieczynne

15.

Apteka prywatna typu „B"

Jasło, ul. Szopena 36

7:15 – 16:00

nieczynne

nieczynne

16.

Apteka prywatna typu „B" „ATARAX”

Jasło, ul. Baczyńskiego 20

8:30 – 19:30

8:30 – 19:30

9:00 – 14:00

17.

Apteka prywatna typu „A"

Jasło, ul. Kołłątaja 18

7:00 – 20:00

8:00 – 14:00

8:00 – 14:00

18.

Apteka typu „A"

Jasło, Plac Żwirki i Wigury 10

7:30 – 19:00

8:00 – 14:00

nieczynne

19.

Apteka prywatna „ELIXIR”

Jasło, ul. Staszica 22

7:30 – 19:30

8:30 – 12:30

nieczynne

20.

Apteka typu „A" „Centrum”

Jasło, ul. Kościuszki 37A

7:00 – 22:00

7:00 – 20:00

nieczynne

21.

Apteka „Rafineryjna”

Jasło, ul. Rafineryjna 3b

8:00 – 20:00

8:00 – 15:00

9:00 – 15:00

22.

Apteka typu „A” „Alba III”

Jasło, ul. Szkolna 36a

7:00 – 22:00

7:00 – 21:00

nieczynne

23.

Apteka prywatna „Alba Bis”

Jasło, ul. Mickiewicza 108

7:00 – 21:00

7:00 – 21:00

nieczynne

24.

Apteka prywatna „SŁONECZNA”

Jasło, ul. Kościuszki 21

7:00 – 21:00

8:00 – 15:00

nieczynne

25.

Apteka prywatna

Kołaczyce, 

ul. Burmistrza Wiejowskiego 18

8:00 – 18:00

8:00 – 12:00

nieczynne

26.

Apteka prywatna

Kołaczyce, ul. Mickiewicza 11

7:30 – 18:00

8:00 – 14:00

nieczynne

27.

Apteka prywatna typu „A”

Kołaczyce, ul. Rynek 14

8:00 – 18:00

8:00 – 13:00

nieczynne

28.

Apteka prywatna „Rynek”

Kołaczyce, ul. Rynek 8

8:00 – 19:00

8:00 – 15:00

nieczynne

29.

Apteka prywatna typu „A”

Nowy Żmigród, ul. Basztowa 4

7:30 – 19:00

8:00 – 15:00

nieczynne

30.

Punkt apteczny

Nowy Żmigród, ul. Rynek 2

7:30 – 16:00

8:00 – 15:00

12:00 – 14:00

31.

Punkt apteczny

Nienaszów 45 (gm. Nowy Żmigród)

8:00 – 16:00

8:00 – 12:00

nieczynne

32.

Apteka prywatna typu „B”

Dębowiec 82

7:30 – 18:00

8:00 – 13:00

nieczynne

33.

Apteka prywatna

Dębowiec 645

7:30 – 18:00

8:00 – 13:00

nieczynne

34.

Apteka prywatna typu „A”

Osiek Jasielski 103

pon., śr.-pt.

8:00 – 15:30

wt. 9:00 – 17:00

nieczynne

nieczynne

35.

Apteka prywatna typu „A”

Skołyszyn 462

8:00 – 18:00

nieczynne

nieczynne

36.

Punkt apteczny

Święcany (Dom Ludowy)

(gm. Skołyszyn)

pon. 12:00 –

18:00

wt.-pt. 8:00 – 14:00

8:00 – 12:00

nieczynne

37.

Apteka prywatna

Skołyszyn 15

8:00 – 19:00

8:00 – 14:00

nieczynne

38.

Punkt apteczny

Harklowa 360 (gm. Skołyszyn)

pon. 8:30 –17:30

wt. 8:00 -12:00

śr. 8:00 – 14:30

czw. 8:00 – 14:30 pt. 11:00 – 18:00

nieczynne

nieczynne

39.

Apteka prywatna typu „B”

Tarnowiec 256

pon.-czw.

8:00 – 16:00

pt. 9:00 – 17:00

8:00 – 12:00

nieczynne

40.

Apteka prywatna typu „B” 

Brzyska 397

8:45 – 17:30

9:00 – 13:00

nieczynne

41.

Punkt apteczny

Krempna 32

pon.-wt., czw.-pt.

8:00 – 15:00

śr. 11:00 – 18:00

nieczynne

nieczynne

42.

Apteka prywatna

Osobnica 1106a (gm. Jasło)

8:00 – 18:00

9:00 – 13:00

nieczynne

43.

Punkt apteczny

Szebnie 32 (gm. Jasło)

7:30 – 14:30

nieczynne

nieczynne

44.

Apteka „Remedium”

Jasło, ul. Rafineryjna 1A

8:00 – 18.00

8.00 – 12.00

nieczynne

45.

Apteka „Żmigrodzka”

Nowy Żmigród, ul. Basztowa 24

8:00 – 20:00

8:00 – 16:00

nieczynne