Uchwała Nr  XIII/84/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r.

uchylająca uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle

         Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511) art. 91 ust. 7, ust. 7a pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 ze zm. ), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • § 1.

Uchyla się Uchwałę nr XII/75/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

  • § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr  XIII/84/2019PDF479.92 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 26, czerwiec 2019 09:28 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 26, czerwiec 2019 09:32 Paweł Szot